menu
24hmoney
Tín hiệu
C47 (HOSE)

Công ty Cổ phần Xây dựng 47

(Construction Joint Stock Company 47)
5.63 -0.07 (-1.23%)

Cập nhật lúc 14:45:02 19/06

KL: 75,600 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

140.8

23.9%

249.7

0.2%

308.3

19.5%

314.4

63.1%

113.6

27.7%

249.2

35.7%

258

102.8%

192.8

-28.2%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

140.8

23.9%

249.7

0.2%

308.3

19.5%

314.4

63.1%

113.6

27.7%

249.2

35.7%

258

102.8%

192.8

-28.2%

Giá vốn hàng bán

114.2

-30.7%

227.4

-0%

272.9

-15.4%

289

-78.6%

87.4

-35.1%

227.3

-41.2%

236.5

-152.4%

161.8

33.1%

Lợi nhuận gộp

26.6

1.4%

22.4

1.7%

35.4

64.9%

25.4

-17.9%

26.2

7.9%

22

-3.1%

21.5

-35.9%

31

15.7%

Thu nhập tài chính

0

-33.3%

0.2

26.1%

0

-44.4%

0

-52.9%

0

-71.2%

0.2

-99.2%

0

-29.3%

0

-81%

Chi phí tài chính

18.6

-14.3%

13.7

8.8%

17.7

-32.1%

21.4

-64.2%

16.2

-35.6%

15

-56.6%

13.4

29.6%

13.1

9.9%

Chi phí tiền lãi

16.3

-5.1%

11.4

18.6%

15.3

-20.1%

21

-61.3%

15.5

-35.2%

14

-21.8%

12.8

-3.6%

13

-0.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

6.3

1.3%

7.6

-8.9%

4.6

18.6%

8.1

-3%

6.4

4.3%

7

1.3%

5.7

10.6%

7.9

11.4%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

1.7

-52%

1.3

551.2%

13

450.7%

-4.1

-140.7%

3.6

-36.3%

0.2

-99.3%

2.4

-70.7%

10.1

191.3%

Thu nhập khác

0.5

160.4%

5.1

-9.2%

0.2

1.1%

10

15,513%

-0.8

N/A

5.6

7,295%

0.2

-50.6%

0.1

-99.5%

Chi phí khác

-0.6

-57.7%

-0.4

82.2%

-3.4

-690.2%

-4

-171.4%

-0.4

-1,372%

-2.5

-298.6%

-0.4

2.7%

-1.5

-59.6%

Thu nhập khác, ròng

-0.1

91.4%

4.6

51.1%

-3.2

-1,595%

6

529.4%

-1.2

-4,556%

3.1

648.8%

-0.2

-454.9%

-1.4

-112.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1.6

-33.4%

5.9

81.8%

9.8

352%

1.9

-77.8%

2.5

-56.5%

3.3

-87.6%

2.2

-73.2%

8.7

-41.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

0.4

14.1%

1.3

6.9%

2

-404%

0.7

64.2%

0.5

55.2%

1.4

78.8%

0.4

81.2%

1.9

37.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0

-58.2%

0.1

54.6%

0.3

-4,627%

0

-118.8%

0

-80.5%

0

115.1%

0

108.1%

0.3

284.9%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

0.4

9%

1.2

8.6%

2.3

-475.3%

0.7

55.8%

0.4

47.4%

1.3

80.2%

0.4

82%

1.7

48.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

1.3

-38.4%

4.7

144.1%

7.6

324.6%

1.2

-83%

2

-58%

1.9

-90.2%

1.8

-69.9%

7

-39.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.1

-55.9%

0.6

502.4%

-0.6

-2,528%

-0.3

-153.1%

0.1

-78.7%

0.1

121%

0

103.4%

0.5

387.3%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

1.2

-37.2%

4.1

124.3%

8.2

364.5%

1.4

-77.9%

1.9

-55.1%

1.8

-90.9%

1.8

-73.6%

6.5

-44.8%

EPS Quý

33

-52.2%

128

66.2%

294

332.4%

53

-77.6%

69

-61.9%

77

-91.8%

68

-80.8%

237

-62.4%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả