menu
24hmoney
Tín hiệu
BHN (HOSE)

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

(Hanoi Beer Alcohol And Beverage Joint Stock Corporation)
39.50 +0.45 (+1.15%)

Cập nhật lúc 14:45:06 15/04

KL: 1,700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

2,271.3

-9.7%

2,298.8

-7.2%

2,133.5

-1.3%

1,199.7

-12.4%

2,516.4

28%

2,476

42.8%

2,162.1

9.3%

1,369.9

-1.4%

Các khoản giảm trừ

25.2

47.5%

39

-9%

55.2

-86.8%

27

-86.8%

47.9

-378.4%

35.8

6.4%

29.5

29%

14.4

-3.9%

Doanh thu thuần

2,246.1

-9%

2,259.9

-7.4%

2,078.3

-2.5%

1,172.7

-13.5%

2,468.5

26.2%

2,440.2

43.9%

2,132.5

10.2%

1,355.4

-1.5%

Giá vốn hàng bán

1,704.1

7.6%

1,670.2

3.5%

1,547.4

-2.1%

926.9

7.4%

1,844.7

-19.8%

1,730.7

-37.9%

1,515.2

-6.4%

1,000.6

4.3%

Lợi nhuận gộp

542

-13.1%

589.7

-16.9%

530.9

-14%

245.8

-30.7%

623.8

50%

709.5

61.1%

617.3

20.7%

354.8

7.4%

Thu nhập tài chính

69.2

21.2%

58.7

75.3%

57.8

103.3%

45.2

77%

57.1

68.4%

33.5

16.1%

28.4

-12.9%

25.6

-7.2%

Chi phí tài chính

1.2

40.3%

0.9

60%

1.6

38.1%

2.5

26.5%

2.1

24.8%

2.4

33.4%

2.6

35.9%

3.4

23.9%

Chi phí tiền lãi

0.9

6.6%

0.9

57.9%

1.6

40.6%

2.4

22.1%

0.9

55.8%

2.1

12.1%

2.6

4.9%

3.1

19.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

0.7

-78.7%

6.4

80.5%

4.9

82.8%

0.4

119%

3.1

-67%

3.6

1,191%

2.7

563.6%

-1.9

-1,828%

Chi phí bán hàng

364.7

13.7%

392.6

-11.1%

236.8

15.4%

204.8

13%

422.6

-33.7%

353.4

-75.8%

279.9

-12.5%

235.3

-5.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

160.1

17.8%

123.3

0.3%

130.2

3.1%

85.3

9.5%

194.7

-42.7%

123.6

-10%

134.4

-56%

94.3

-0.3%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

85.9

32.9%

138

-48.4%

225

-2.8%

-1.2

-102.7%

64.6

1,527%

267.2

75.1%

231.4

12.7%

45.6

23.2%

Thu nhập khác

9.7

-70.2%

6.1

2%

5.1

-49.6%

7.5

101%

32.7

7,599%

6

2%

10.1

571.6%

3.7

-86.8%

Chi phí khác

-6.4

-470.9%

-1.7

-129.4%

-1.1

44.1%

-1.2

57.3%

-1.1

53.4%

-0.8

62.7%

-1.9

5.2%

-2.7

4.5%

Thu nhập khác, ròng

3.3

-89.6%

4.4

-16.4%

4

-50.9%

6.3

522.4%

31.5

1,203%

5.2

36.4%

8.2

1,743%

1

-96%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

89.2

-7.3%

142.4

-47.7%

229.1

-4.4%

5.1

-89.1%

96.2

8,521%

272.4

74.1%

239.6

16.9%

46.6

-25.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

26.9

42.2%

36.3

-1.6%

38.2

-14.4%

6.1

55.8%

46.5

-2,852%

35.7

-89.9%

33.4

-56%

13.8

6.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

1.7

-17.4%

0.6

168.6%

2.4

-15.2%

2.7

-250.5%

2

9.1%

0.9

-31.1%

2.1

-23.8%

1.8

631%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

25.2

43.4%

35.6

2.6%

40.6

-14.4%

8.8

26.8%

44.5

-16,170%

36.6

-87.8%

35.5

-53.7%

12

17.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

64

23.9%

106.7

-54.7%

188.5

-7.7%

-3.7

-110.8%

51.7

3,610%

235.9

72.2%

204.1

12.2%

34.6

-27.4%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

6.8

258.9%

16.3

-47.3%

12.1

-44.7%

-15.2

-36.7%

-4.3

48.7%

31

224.7%

21.8

-37.8%

-11.1

30%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

57.2

2.3%

90.4

-55.9%

176.4

-3.2%

11.4

-75%

55.9

476.3%

204.9

60.7%

182.3

24.2%

45.7

-28.1%

EPS Quý

247

75.2%

390

-55.9%

761

-3.2%

49

-75.1%

141

622.2%

884

60.7%

786

24.2%

197

-28.1%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại