menu
24hmoney
Tín hiệu
APS (HNX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

(Asia - Pacific Securities Joint Stock Company)
5.60 -0.60 (-9.68%)

Cập nhật lúc 14:45:05 15/04

KL: 2,519,700 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

27.6

-66.3%

46.5

-74.3%

233.5

316.2%

127

23.5%

81.9

-84.9%

180.4

34.5%

56.1

132.4%

102.8

118.7%

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

2

-9.4%

2.5

-2.4%

3.1

-12.2%

1.7

-65.8%

2.2

-74.9%

2.6

-44.1%

3.5

-4.1%

4.9

5.1%

Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động tư vấn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu lưu ký chứng khoán

0.2

-29.9%

0.3

-0.7%

0.3

84.2%

0.3

6.3%

0.3

14.1%

0.3

40%

0.2

-12.4%

0.2

22.7%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu cho thuê sử dụng tài sản

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu khác

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Các khoản giảm trừ doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh

27.6

-66.3%

46.5

-74.3%

233.5

316.2%

127

23.5%

81.9

-84.9%

180.4

34.5%

56.1

132.4%

102.8

118.7%

Chi phí hoạt động kinh doanh

24

91%

82

50.8%

221.8

54.7%

85.2

-111%

265.5

-5,971%

166.7

-1,494%

490

-6,241%

40.4

-343.3%

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

3.6

102%

-35.6

-360.8%

11.6

102.7%

41.8

-33.1%

-183.6

-134.1%

13.6

-89%

-433.9

-2,743%

62.4

64.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

8.6

-24.3%

3.8

-7.2%

177

-2,895%

4.2

4.5%

6.9

-57.9%

3.6

-4.8%

5.9

-48%

4.4

-9%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

-4.4

97.7%

-39.5

-486.7%

-165.4

62.3%

37.4

-36.3%

-189.7

-135.5%

10.2

-91.6%

-438.7

-3,451%

58.8

72.8%

Thu nhập khác

0

-99.3%

0

N/A

0

N/A

0.1

N/A

0.3

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

Chi phí khác

0

100%

-0.5

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0.5

-166.7%

N/A

N/A

N/A

N/A

-0.4

N/A

Lợi nhuận khác

0

100.7%

-0.4

N/A

0

N/A

0.1

129.2%

-0.2

-28.6%

N/A

N/A

N/A

N/A

-0.4

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

-4.4

97.7%

-40

-491.1%

-165.3

62.3%

37.6

-35.7%

-189.9

-135.5%

10.2

-91.6%

-438.7

-3,451%

58.4

71.5%

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

0.3

-97%

2.5

-777.4%

5.8

-318%

0.2

98%

11.1

120.8%

0.3

36.3%

1.4

71.9%

12.1

N/A

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

0.5

-98.3%

10.6

733.8%

4.6

-94.9%

7.3

N/A

27.2

151.3%

1.7

93%

89.4

2,126%

N/A

N/A

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

-3.6

97.6%

-31.8

-485.1%

-166.6

52.5%

30.1

-35.1%

-151.6

-135.4%

8.3

-91.5%

-350.6

-9,565%

46.3

36.1%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

-3.6

97.6%

-31.8

-485.1%

-166.6

52.5%

30.1

-35.1%

-151.6

-135.4%

8.3

-91.5%

-350.6

-9,565%

46.3

36.1%

Lợi ích cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

-43

97.7%

-384

-484%

-2,007

52.5%

362

-35.1%

-1,827

-127%

100

-96%

-4,224

-4,546%

558

-36.1%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại