menu
24hmoney
Tín hiệu
APS (HNX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương

(Asia - Pacific Securities Joint Stock Company)
7.40 -0.30 (-3.90%)

Cập nhật lúc 15:03:06 19/07

KL: 996,800 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q2/24 % Q2/23 Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21

Doanh thu

155.2

-33.5%

23.9

-81.2%

27.6

-66.3%

46.5

-74.3%

233.5

316.2%

127

23.5%

81.9

-84.9%

180.4

34.5%

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

1.9

-36.4%

2.1

24.1%

2

-9.4%

2.5

-2.4%

3.1

-12.2%

1.7

-65.8%

2.2

-74.9%

2.6

-44.1%

Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động tư vấn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu lưu ký chứng khoán

0.2

-47.8%

0.2

-28.1%

0.2

-29.9%

0.3

-0.7%

0.3

84.2%

0.3

6.3%

0.3

14.1%

0.3

40%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu cho thuê sử dụng tài sản

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu khác

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Các khoản giảm trừ doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh

155.2

-33.5%

23.9

-81.2%

27.6

-66.3%

46.5

-74.3%

233.5

316.2%

127

23.5%

81.9

-84.9%

180.4

34.5%

Chi phí hoạt động kinh doanh

115.8

47.8%

13.4

84.2%

24

91%

82

50.8%

221.8

54.7%

85.2

-111%

265.5

-5,971%

166.7

-1,494%

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

39.4

238.3%

10.5

-74.8%

3.6

102%

-35.6

-360.8%

11.6

102.7%

41.8

-33.1%

-183.6

-134.1%

13.6

-89%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

5.2

97.1%

1.2

70.5%

8.6

-24.3%

3.8

-7.2%

177

-2,895%

4.2

4.5%

6.9

-57.9%

3.6

-4.8%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

33.9

120.5%

9.2

-75.3%

-4.4

97.7%

-39.5

-486.7%

-165.4

62.3%

37.4

-36.3%

-189.7

-135.5%

10.2

-91.6%

Thu nhập khác

0

-83.1%

0

-99.4%

0

-99.3%

0

N/A

0

N/A

0.1

N/A

0.3

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

-0.1

N/A

N/A

N/A

0

100%

-0.5

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0.5

-166.7%

N/A

N/A

Lợi nhuận khác

-0.1

-3,082%

0

-99.4%

0

100.7%

-0.4

N/A

0

N/A

0.1

129.2%

-0.2

-28.6%

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

33.8

120.5%

9.2

-75.4%

-4.4

97.7%

-40

-491.1%

-165.3

62.3%

37.6

-35.7%

-189.9

-135.5%

10.2

-91.6%

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

1.3

78.4%

0.8

-252.4%

0.3

-97%

2.5

-777.4%

5.8

-318%

0.2

98%

11.1

120.8%

0.3

36.3%

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

5.5

-220.2%

0.3

96%

0.5

-98.3%

10.6

733.8%

4.6

-94.9%

7.3

N/A

27.2

151.3%

1.7

93%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

27

116.2%

8.1

-73%

-3.6

97.6%

-31.8

-485.1%

-166.6

52.5%

30.1

-35.1%

-151.6

-135.4%

8.3

-91.5%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

27

116.2%

8.1

-73%

-3.6

97.6%

-31.8

-485.1%

-166.6

52.5%

30.1

-35.1%

-151.6

-135.4%

8.3

-91.5%

Lợi ích cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

326

116.2%

98

-72.9%

-43

97.7%

-384

-484%

-2,007

52.5%

362

-35.1%

-1,827

-127%

100

-96%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả