menu
24hmoney

Bài của Công Chiến

Ảnh đại diện
Top 5 cổ phiếu trong quý 2/2024
Phân tích thị trường đúng nhưng vẫn phải chọn cổ phiếu chuẩn.
Top 5 cổ phiếu phi tài chính (không bao gồm ngân hàng, chứng khoán, BĐS) mình lựa chọn dựa trên yếu tố kỳ vọng tăng trưởng, nền tảng cơ bản, thanh khoản và phân tích kỹ thuật.
Top 5 cổ phiếu trong quý 2/2024. Phân tích thị trường đúng nhưng vẫn phải chọn cổ phiếu chuẩn.. Top  ...
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

76.50

(0.00%)

Biểu đồ mã CTD

133.30

(0.00%)

Biểu đồ mã FPT
Xem thêm Xem thêm
30 Yêu thích
4 Bình luận 30 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ