menu
24hmoney

Bài của Nguyễn Đặng Tường Huy

Pro
MWG - KẾ HOẠCH TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG
- KQKD Q1
- Dự phóng tăng trưởng về KQKD
- PTKT, chiến lược trading, đầu tư.
Mời AC theo dõi video:
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

63.00

-1.00 (-1.56%)

Biểu đồ mã MWG

1,279.91

-21.60 (-1.66%)

Biểu đồ mã VN-INDEX
1 Yêu thích
2 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ