menu
24hmoney

Bài của Minh Châu

Ảnh đại diện Pro
Đi Ngang 6 Phiên Liên Tiếp - Tạo Lập Có Xả Hàng?
VNINDEX đóng cửa tại 1.243 điểm, tăng hơn 3 điểm. Thanh khoản duy trì mức thấp. Xu hướng thị trường vẫn đi ngang dưới đường MA50. Lực bán vẫn rỉ rả khi chạm kháng cự 1.250 điểm.
Hôm nay, chủ yếu các cổ phiếu như VHM, VIC, MWG nâng đỡ thị trường, còn lại duy trì sắc đỏ hoặc không đổi.
Liệu sau nhiều phiên đi ngang thị trường có giảm 1 phiên ép bán?
Giải đáp những cổ phiếu : VND, HSG, VIC, VHM
Các cổ phiếu mạnh đang chú ý?
Nhà đầu tư lưu ý
7 Yêu thích
5 Bình luận 9 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ