Thủy sản quý III: Vua cá, vua tôm đều gặp khó

Mai Lan

Thứ ba, ngày 19/11/2019 18:24 PM (GMT+7)

Thủy sản quý III: Vua cá, vua tôm đều gặp khó

Thủy sản quý III: Vua cá, vua tôm đều gặp khó

Trong quý III/2019, nhiều doanh nghiệp thủy sản đang gặp bài toán khó về nguồn nguyên liệu đầu vào khiến nhiều doanh nghiệp giảm lãi, thậm chí thua lỗ...