24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Trung Thành

Đầu tư LDG (LDG) dự kiến phát hành 1 triệu cổ phiếu thưởng cho nhân viên, không chia cổ tức cho cổ đông

Chuyên mục: Chứng khoán
Đầu tư LDG (LDG) dự kiến phát hành 1 triệu cổ phiếu thưởng cho nhân viên, không chia cổ tức cho cổ đông

Ảnh Internet

Công ty cổ phần Đầu tư LDG (Mã chứng khoán: LDG - sàn HOSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đại hội dự kiến tổ chức ngày 15/4/2021 tại TP.HCM.

Theo đó, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần là 1.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 301 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 13,4% và 2.233,3% so với thực hiện trong năm 2020.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp có đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 khi trích quỹ khen thưởng 3% lợi nhuận sau thuế, quỹ phúc lợi 2% lợi nhuận sau thuế, quỹ phát triển 2% lợi nhuận sau thuế, thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho HĐQT là 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho ban điều hành là 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
Mặc dù vậy, doanh nghiệp không đề cập tới chính sách cổ tức cho cổ đông. Trong năm 2020, công ty không chia cổ tức và giữ lại toàn bộ lợi nhuận.
Một nội dung đáng chú ý khác là doanh nghiệp trình kế hoạch phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP thưởng cho nhân viên, chiếm 0,42% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Điểm đáng lưu ý là tổng số tiền dự kiến thu được là 0 đồng, doanh nghiệp sẽ dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của công ty. Như vậy, lãnh đạo và nhân viên của doanh nghiệp sẽ không phải nộp thêm tiền trong đợt phát hành này.
Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.288,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 77% và giảm 97,9% so với thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 54,4% về chỉ còn 26,7%.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh suy giảm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính có năm thứ 2 liên tiếp âm. Theo đó, dòng tiền kinh doanh chính năm 2019 âm 1.769,6 tỷ đồng, năm 2020 âm 96,5 tỷ đồng. Để bù đắp thâm hụt dòng tiền, doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính dương 336,7 tỷ đồng, chủ yếu là dòng tiền đi vay ròng.
Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản giảm 5,4% về 5.531,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.791 tỷ đồng, chiếm 50,5% tổng tài sản; tồn kho là 1.094,8 tỷ đồng, chiếm 19,8% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn là 782,2 tỷ đồng, chiếm 14,1% tổng tài sản.
Tính tới cuối năm 2020, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 336,7 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 133,9% lên 588,2 tỷ đồng và chiếm 10,6% tổng nguồn vốn.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/3, cổ phiếu LDG giảm 200 đồng về 7.750 đồng/cổ phiếu.
Vũ Duy Bắc
TNCK
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484