Giải thích thuật ngữ: Sideway

Sideway là giai đoạn giá chứng khoán đi ngang hoặc tăng giảm không rõ ràng. Biểu đồ kĩ thuật có 3 khả năng: - đỉnh giá sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước - đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước- giá hầu như đi ngang, biên độ dao động nhỏ

Đây là giai đoạn không có tin Vĩ mô nào đủ sức tạo nên xu hướng Thị trường đi lên hoặc đi xuống.Trong giai đoạn này, các nhà đầu tư thường lướt sóng ngắn hạn hoặc chờ đợi thêm các diễn biến rõ ràng hơn trước khi ra quyết định.Thanh khoản của thị trường giai đoạn này thấp.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Sideway"