Giải thích thuật ngữ: Downtrend

Downtrend là giai đoạn giá chứng khoán có xu hướng GIẢM, thường là vài tháng). Trên biểu đồ kĩ thuật thường thấy: đỉnh giá sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước. Thường bắt đầu bằng một tin xấu mang tầm vĩ mô có tác động lớn.Trong giai đoạn này, các nhà đầu tư có tâm lý tiêu cực và thường bán ra nhiều.Thanh khoản thị trường giai đoạn này thường sụt giảm với sự dè dặt của bên mua.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Downtrend"