menu
24hmoney

Bài của Hằng Phan Stock

Pro
KRX triển khai “xịt”? | Nguy hiểm không?
1. KRX là gì?
KRX triển khai “xịt”? | Nguy hiểm không?. 1. KRX là gì?. 2. Mục đích khi sử dụng KRX. - KRX giúp nâng  ...
KRX là hệ thống nằm trong hợp đồng dịch vụ công nghệ thông tin với giá trị hơn 600 tỷ giữa Sở Giao dịch chứng khoán sàn HoSE và Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc từ năm 2012
2. Mục đích khi sử dụng KRX
- KRX giúp nâng cấp toàn bộ hệ thống giao dịch trên thị trường
- Đặc biệt đây là tiền đóng vai trò quan trọng cho kế hoạch nâng hạng thị trường Việt Nam
3. Kế hoạch triển khai vào 25/12/2023
KRX triển khai “xịt”? | Nguy hiểm không?. 1. KRX là gì?. 2. Mục đích khi sử dụng KRX. - KRX giúp nâng  ...
4. Rumor KRX: không được triển khai như kế hoạch do vẫn gặp các lỗi vận hành. Liệu tin đồn có thật hay không thì cũng không ảnh hưởng đến thị trường xu hướng Uptrend trong Trung hạn
KRX triển khai “xịt”? | Nguy hiểm không?. 1. KRX là gì?. 2. Mục đích khi sử dụng KRX. - KRX giúp nâng  ...
👇👇 THEO DÕI TẠI ĐÂY

Nhà đầu tư lưu ý
3 Bình luận 7 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ