menu
24hmoney
Tín hiệu
VNM (HOSE)

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

(Vietnam Dairy Products Joint Stock Company)
66.40 -0.10 (-0.15%)

Cập nhật lúc 14:45:06 06/06

KL: 3,423,000 CP

Tin về mã VNM Bài viết về mã VNM
Xem thêm Xem thêm
Tin về mã VNM Báo cáo phân tích về VNM
Xem thêm
Báo cáo cập nhật VNM - OUTPERFORM

Báo cáo cập nhật VNM - OUTPERFORM

Nguồn: BVSC

Ngày phát hành: 15/05/2023

VNM: Khuyến nghị NEUTRAL với giá mục tiêu 83,500 đồng/cổ phiếu

VNM: Khuyến nghị NEUTRAL với giá mục tiêu 83,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn: BVS

Ngày phát hành: 22/02/2023

VNM: Khuyến nghị GIỮ với giá mục tiêu 74,065 đồng/cổ phiếu

VNM: Khuyến nghị GIỮ với giá mục tiêu 74,065 đồng/cổ phiếu

Nguồn: ACBS

Ngày phát hành: 21/02/2023