VGT (UPCOM)

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

14.70 -0.40 (-2.65%)

Cập nhật lúc 14:59:34 17/05

KL: 807,500 CP

Ban lãnh đạo

Họ tên Chức vụ Năm sinh