menu
24hmoney
Tín hiệu
TIS (UPCOM)

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

(Thai Nguyen Iron and Steel Joint Stock Corporation)
5.40 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 09:00:23 21/06

KL: 0 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

2,182.6

-10.8%

2,741.4

26.2%

2,413.8

-7.3%

1,930.2

-39.4%

2,445.9

-34.5%

2,172.3

-32.6%

2,604.6

-15.6%

3,187.4

-10.1%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.3

N/A

0.4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

2,182.6

-10.8%

2,741.4

26.2%

2,413.8

-7.3%

1,929.9

-39.5%

2,445.4

-34.5%

2,172.3

-32.6%

2,604.6

-15.6%

3,187.4

-10.1%

Giá vốn hàng bán

2,077.4

13.1%

2,614.8

-28.4%

2,380

7%

1,970.3

36.6%

2,389.8

33.5%

2,037.1

37%

2,559.9

11.7%

3,109.6

-0.8%

Lợi nhuận gộp

105.3

89.3%

126.6

-6.3%

33.8

-24.4%

-40.4

-152%

55.6

-60.2%

135.2

1,275%

44.7

-76%

77.8

-83%

Thu nhập tài chính

5.9

1,246%

7.6

-37.7%

10.1

274.1%

13.5

29.9%

0.4

-54.7%

12.2

729.9%

2.7

10.4%

10.4

92.4%

Chi phí tài chính

37.2

11.4%

42

4%

43.4

-13.8%

45.2

-28.3%

42

-50.8%

43.7

-150.4%

38.2

45%

35.2

65.1%

Chi phí tiền lãi

37

-784.9%

40

3.9%

42.6

-20.7%

82.2

-163%

4.2

84.1%

41.6

-42.6%

35.3

-24%

31.3

-22.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

10.8

8.9%

22.3

-19.5%

10.2

7.5%

10.1

28.2%

11.8

-5%

18.7

16.8%

11.1

-3.1%

14

-2.8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

55.1

-155.1%

47.1

50.8%

48.9

-35.9%

50.5

-129.3%

21.6

64%

95.7

-189%

36

59.7%

22

92%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

8.1

142.1%

22.8

312.6%

-58.7

-55%

-132.7

-888.1%

-19.4

-146.6%

-10.7

-151%

-37.9

-299%

16.8

-76.8%

Thu nhập khác

0.1

-99.3%

1.8

-58.2%

1.5

-92.5%

21.9

1,733%

8.2

1,509%

4.4

185.3%

20.2

22,220%

1.2

-78.8%

Chi phí khác

-1

84.2%

-7.4

27.7%

-0.2

96.8%

-7.1

27%

-6.6

-33.7%

-10.2

-36.2%

-5.4

-28.5%

-9.7

-27.1%

Thu nhập khác, ròng

-1

-162.8%

-5.5

4.4%

1.3

-90.9%

14.8

274.3%

1.6

135.6%

-5.8

2.6%

14.8

457.9%

-8.5

-327.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

7.1

140.2%

17.3

204.8%

-57.3

-148.8%

-117.9

-1,515%

-17.8

-147.8%

-16.5

-209.1%

-23

-254.9%

8.3

-88.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

1.2

-1.2%

1.7

-100.6%

1.2

40.9%

0.7

115.1%

1.2

85.3%

0.8

84.8%

2

59.1%

4.6

61%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.2

-1.2%

1.7

-100.6%

1.2

40.9%

0.7

115.1%

1.2

85.3%

0.8

84.8%

2

59.1%

4.6

61%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

6

131.5%

15.6

190%

-58.5

-133.6%

-117.2

-3,215%

-18.9

-164.9%

-17.4

-280.4%

-25.1

-351.2%

3.8

-93.6%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.3

50.4%

0.5

250.8%

0.2

-64.2%

-0.7

-217.7%

0.2

-30%

-0.3

-487.6%

0.4

262.9%

-0.2

-179.1%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

5.7

129.7%

15.1

188.8%

-58.7

-130.2%

-116.5

-3,037%

-19.1

-166.2%

-17

-278.5%

-25.5

-358.6%

4

-93.2%

EPS Quý

31

129.8%

82

-11.8%

-319

-129.5%

-633

-2,977%

-104

-166.2%

93

78.8%

-139

-357.4%

22

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả