menu
24hmoney
Tín hiệu
SSH (UPCOM)

Công ty Cổ phần phát triển Sunshine Homes

(Sunshine Homes Development Joint Stock Company)
68.60 -0.40 (-0.58%)

Cập nhật lúc 15:03:13 19/07

KL: 54,700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

224.5

-55.9%

312.8

-35.6%

1,075

452.3%

1,005

664.8%

508.4

478.6%

485.7

289.6%

194.6

-18.3%

131.4

-78.6%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

224.5

-55.9%

312.8

-35.6%

1,075

452.3%

1,005

664.8%

508.4

478.6%

485.7

289.6%

194.6

-18.3%

131.4

-78.6%

Giá vốn hàng bán

67.5

70.9%

144.1

59.3%

355.1

-123.5%

368.1

-375.2%

231.8

-259.5%

354.2

-210%

158.9

-82.4%

77.5

79.7%

Lợi nhuận gộp

156.9

-43.3%

168.7

28.3%

719.9

1,916%

636.9

1,080%

276.6

1,082%

131.5

1,162%

35.7

-76.4%

53.9

-76.8%

Thu nhập tài chính

145.5

-65.2%

99.9

-75.6%

229

-52.3%

216.6

-51.8%

418.4

108.9%

409.9

84.1%

479.6

42.3%

448.9

81.8%

Chi phí tài chính

121.3

63%

101.6

58.5%

162.4

56.5%

149.8

43.5%

328.3

-138.5%

244.6

-48.9%

373.6

-40.2%

265.1

-8.2%

Chi phí tiền lãi

96.2

55.2%

49.2

75.1%

159.2

39.9%

110

37.6%

214.7

-117%

197.7

-56.2%

264.7

-28%

176.2

44.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

4.8

15.3%

-1.1

26.3%

-0.2

-152.6%

-1.3

-193.5%

4.1

26.9%

-1.5

-426%

0.5

-73.3%

1.4

-79.9%

Chi phí bán hàng

19.3

-151.4%

82.3

-129%

81.5

-773.2%

84.9

-272.2%

7.7

-36.9%

36

-401.1%

9.3

11.1%

22.8

55.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

30.1

-23.9%

38.8

23.6%

27.7

-4.9%

40.7

32.9%

24.3

-99.5%

50.8

-89.6%

26.4

-1.6%

60.6

-108.9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

136.5

-59.7%

44.8

-78.5%

677.1

535.6%

576.9

270.4%

338.9

374.2%

208.6

491.4%

106.5

-43%

155.8

-2.9%

Thu nhập khác

20.4

2,810%

13

2,101%

6.1

766.6%

2.1

305.9%

0.7

45.4%

0.6

-91.9%

0.7

-13.4%

0.5

-4.7%

Chi phí khác

-5.7

4.2%

-5.6

87.7%

-10.4

21.5%

-8.8

69.8%

-6

-31.6%

-45.9

-629.4%

-13.2

-286.1%

-29.2

-178.2%

Thu nhập khác, ròng

14.7

379.8%

7.3

116.2%

-4.2

66.1%

-6.8

76.4%

-5.3

-29.9%

-45.3

-4,518%

-12.5

-380.1%

-28.7

-188%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

151.2

-54.7%

52.1

-68.1%

672.8

615.6%

570.1

348.6%

333.7

394.8%

163.3

349.9%

94

-49%

127.1

-15.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

32.9

48%

12.4

72.2%

135.7

-644%

116.2

-279.4%

63.2

-347.2%

44.5

-781.4%

18.2

51.2%

30.6

5.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.2

N/A

0.2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

32.7

48.2%

12.6

71.7%

135.7

-644%

116.2

-279.4%

63.2

-347.2%

44.5

-781.4%

18.2

51.2%

30.6

7.5%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

118.5

-56.2%

39.5

-66.7%

537.1

608.7%

453.9

370.5%

270.5

407.4%

118.8

280.2%

75.8

-48.4%

96.5

-17.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.3

-99.6%

2.6

-84.1%

26.6

698.6%

21.1

891.3%

81.6

2,899%

16.4

1,554%

3.3

143.6%

2.1

-87.6%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

118.2

-37.5%

36.9

-64%

510.5

604.6%

432.8

358.8%

188.9

273.5%

102.4

238.4%

72.5

-50.2%

94.3

-5.8%

EPS Quý

315

-37.5%

98

-64.9%

1,361

583.9%

1,154

350.8%

504

238.3%

279

130.6%

199

-65.8%

256

-36.2%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả