menu
24hmoney
Tín hiệu
SSC (HOSE)

Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam

(Southern Seed Joint-stock Company)
36.50 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:28 20/06

KL: 200 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

70.3

31.8%

94.2

26.5%

69.1

38.4%

98.9

-31.8%

53.4

16.3%

74.5

-33.6%

49.9

-21.2%

145

27.6%

Các khoản giảm trừ

1.8

-43.6%

5.2

18.4%

3.4

-59.2%

3.6

21.8%

1.3

29.6%

6.4

-4.2%

2.1

35.9%

4.6

-2%

Doanh thu thuần

68.5

31.5%

88.9

30.7%

65.7

37.5%

95.3

-32.1%

52.1

18.2%

68

-35.8%

47.8

-20.4%

140.4

28.7%

Giá vốn hàng bán

48.4

-22.6%

60.9

-70.4%

43.3

-44.1%

59.4

34.1%

39.5

-39.2%

35.8

44.8%

30

24.2%

90.2

-25%

Lợi nhuận gộp

20

59.7%

28

-13.3%

22.4

26.2%

35.9

-28.5%

12.5

-19.9%

32.2

-21.6%

17.8

-13.1%

50.2

35.7%

Thu nhập tài chính

2.3

-3.6%

12.9

571.5%

1.5

6.3%

1.6

0.4%

2.4

37.3%

1.9

-82.7%

1.4

46.3%

1.6

40%

Chi phí tài chính

0.2

25.2%

0.2

-21.5%

0.3

-4,296%

0

99.7%

0.3

-147.3%

0.2

84.1%

0

105.8%

0.5

27.1%

Chi phí tiền lãi

0.2

N/A

0.2

N/A

0.3

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

6

-29.2%

5.6

13.2%

6

-23.3%

9.3

15.9%

4.6

12.7%

6.5

33.8%

4.9

13.7%

11.1

-6.4%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

7.8

-92.7%

15.8

-24%

8.8

-73.1%

6.7

49.6%

4

18.5%

12.7

-15%

5.1

1.5%

13.2

-50%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

8.3

39.9%

19.2

30.3%

8.7

-5%

21.4

-20.3%

6

-15.2%

14.7

-51.1%

9.2

-11.8%

26.9

48.4%

Thu nhập khác

1.6

23.2%

12.3

553.3%

1.1

60.1%

1.7

104%

1.3

-73.3%

1.9

187%

0.7

160.5%

0.8

-73.1%

Chi phí khác

-1.1

-12.8%

-1.4

-61.3%

-0.7

13.6%

-0.9

-130.6%

-1

-247.1%

-0.9

-164.2%

-0.9

-289%

-0.4

-36.2%

Thu nhập khác, ròng

0.5

55.3%

10.9

960.4%

0.4

319.1%

0.8

81.3%

0.3

-93.1%

1

209%

-0.2

-472.9%

0.4

-84%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

8.8

40.7%

30.2

91.2%

9.1

0.8%

22.3

-18.7%

6.3

-45.6%

15.8

-48.2%

9

-13.7%

27.4

30.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

1.8

-61.8%

4.3

-247.4%

2.1

0.8%

5.1

25.9%

1.1

45.8%

1.2

71.9%

2.1

5.4%

6.9

-36.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.2

8.6%

0.1

102.9%

0.2

-4.8%

0.6

-55.5%

0.2

34.3%

2

-1,294%

0.2

75%

1.4

71.5%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

2

-50.4%

4.3

-30.6%

1.9

0.4%

4.5

18.6%

1.3

44.2%

3.3

23.4%

1.9

9.1%

5.5

-29.9%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

6.9

38.1%

25.9

107%

7.2

1.2%

17.7

-18.7%

5

-46%

12.5

-52.3%

7.1

-14.9%

21.8

30.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

6.9

38.1%

25.9

107%

7.2

1.2%

17.7

-18.7%

5

-46%

12.5

-52.3%

7.1

-14.9%

21.8

30.8%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả