menu
24hmoney
Tín hiệu
SHS (HNX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

(Sai Gon - Ha Noi Securities Joint Stock Company)
17.90 +0.10 (+0.56%)

Cập nhật lúc 15:04:33 27/02

KL: 14,090,900 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

-9.1

-101.5%

483.6

62.4%

308.4

699.1%

677.1

-1.3%

610.5

-46.6%

297.7

-47.3%

-51.5

-108.7%

685.7

15.7%

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

56.2

11.4%

74

20.4%

58.6

-30.9%

33.5

-75.4%

50.5

-72.8%

61.5

-51.5%

84.7

-41.9%

136.1

41.7%

Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

9.4

3,894%

N/A

N/A

10.5

198.6%

17.8

45.6%

0.2

-98.1%

10.9

-61.9%

3.5

-82.2%

12.2

-75%

Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động tư vấn

0.6

0.3%

0.7

-63.6%

0.4

-89.8%

0.4

-91.7%

0.6

-87.4%

1.9

-59.3%

4.2

-51.5%

5.1

N/A

Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu lưu ký chứng khoán

4.5

-31.4%

3.6

-24.9%

3.6

-40%

3.9

-38.5%

6.5

-9.3%

4.8

-2.9%

5.9

10.5%

6.3

-3.2%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu cho thuê sử dụng tài sản

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu khác

0.1

-43.8%

0.1

-64.4%

0.1

25.6%

0.1

54.6%

0.2

1.1%

0.3

300.4%

0.1

-11.2%

0.1

-5.7%

Các khoản giảm trừ doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh

-9.1

-101.5%

483.6

62.4%

308.4

699.1%

677.1

-1.3%

610.5

-46.6%

297.7

-47.3%

-51.5

-108.7%

685.7

15.7%

Chi phí hoạt động kinh doanh

275.3

173.3%

207.2

-47%

101.3

72%

573.2

-172.3%

375.6

-43.8%

141

33.5%

361.7

-143.1%

210.5

0.1%

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

266.2

13.3%

276.4

76.3%

207.2

150.1%

103.9

-78.1%

234.9

-73.4%

156.7

-55.6%

-413.2

-192.6%

475.2

24.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

40.6

-46.6%

21.9

0.4%

21

34.8%

32.1

-95.3%

27.7

75.3%

22

-145.9%

32.1

-4.1%

16.4

-26%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

212.9

20.4%

246.7

130.7%

173.4

134.8%

51.1

-87.6%

176.8

-75.6%

106.9

-65%

-497.6

-229.6%

410.9

21.6%

Thu nhập khác

0

-90.6%

0

-99.5%

0

-76.4%

0.1

442.1%

0

-88.6%

0

-81.8%

0.2

-47.1%

0

-52.2%

Chi phí khác

0

N/A

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

0

N/A

Lợi nhuận khác

0

-90.6%

0

-99.5%

0

-76.4%

0.1

442.3%

0

-88.5%

0

-81.8%

0.2

-47.1%

0

-52.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

212.9

20.4%

246.7

130.7%

173.4

134.9%

51.2

-87.5%

176.9

-75.6%

107

-65%

-497.5

-229.5%

410.9

21.6%

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

22.8

-146.9%

59.2

-72.3%

34.9

-56.3%

33.5

57.5%

48.7

146%

34.4

24.3%

22.3

74.7%

78.9

-2.5%

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

11.6

86.2%

11.4

-27.5%

2.5

-98%

23.3

962.3%

83.4

-67.6%

15.7

210.3%

122.2

769.7%

2.7

-127.7%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

178.5

25.5%

198.8

125.3%

141

135.5%

40.9

-87.6%

142.2

-75%

88.3

-64.2%

-397.6

-228.3%

329.3

21.6%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

178.5

25.5%

198.8

125.3%

141

135.5%

40.9

-87.6%

142.2

-75%

88.3

-64.2%

-397.6

-228.3%

329.3

21.6%

Lợi ích cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

220

-9.1%

245

42.4%

174

114.6%

50

-95.1%

242

-86.2%

172

-85.5%

-1,192

-179.7%

1,013

-22.5%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại