menu
24hmoney
Tín hiệu
SFC (HOSE)

Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn

(Saigon Fuel Company)
20.90 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:44:54 01/12

KL: 0 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

416.4

-7.2%

371.9

-18.9%

379

20.2%

463.1

99.2%

448.9

529.9%

458.4

108.4%

315.4

44.6%

232.5

21%

Các khoản giảm trừ

0

5.8%

0

7.2%

0

-8.4%

0

-158%

0

-176.7%

0

-18.9%

0

34%

0

74.8%

Doanh thu thuần

416.4

-7.2%

371.9

-18.9%

379

20.2%

463.1

99.2%

448.9

529.9%

458.4

108.4%

315.3

44.6%

232.5

21%

Giá vốn hàng bán

387.3

10.6%

350.8

18.9%

355.4

-21.5%

441.9

-107.9%

433.1

-611.1%

432.5

-121.2%

292.4

-52.3%

212.6

-26.9%

Lợi nhuận gộp

29.2

84.5%

21.1

-18.4%

23.6

2.9%

21.1

6.2%

15.8

52.6%

25.9

5.9%

22.9

-12.2%

19.9

-19.3%

Thu nhập tài chính

1.1

12.2%

1.2

17.7%

1.2

15.4%

1.1

-6%

1

24.5%

1

-18.2%

1

-11.5%

1.2

-13.9%

Chi phí tài chính

0.2

48.2%

0.1

80%

0.2

62.2%

0.1

74.6%

0.3

-26.1%

0.6

4.8%

0.5

-0.1%

0.4

0.6%

Chi phí tiền lãi

0.2

16%

0.1

80%

0.2

62.2%

0.1

74.6%

0.3

19.1%

0.6

4.8%

0.5

-0.1%

0.4

0.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

15.6

-18.3%

14.9

-11.2%

14.6

-21.1%

16.3

-55.1%

13.2

-93.9%

13.4

-7.5%

12.1

17.3%

10.5

18.3%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.7

24.3%

3

6.2%

3.3

-11.3%

3.2

-22.3%

3.5

0.9%

3.2

-10.6%

3

7.8%

2.6

17.4%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

11.8

4,864%

4.3

-56%

6.6

-20.7%

2.6

-65.5%

-0.2

-146.7%

9.7

-0.1%

8.4

-6%

7.5

-21.5%

Thu nhập khác

0.2

-27.1%

0

-63%

11.3

N/A

1.5

19,601%

0.3

2,614%

0

68.4%

0

-71.4%

0

-29.4%

Chi phí khác

-0

85.7%

N/A

N/A

0

100%

-0

N/A

-0.1

N/A

-0

N/A

-0

N/A

N/A

N/A

Thu nhập khác, ròng

0.2

27.5%

0

154.2%

11.3

N/A

1.5

19,595%

0.2

1,304%

-0

-214.8%

-0

-112%

0

105%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

12

13,873%

4.3

-55.9%

17.9

114.1%

4.1

-45.7%

-0.1

-116.1%

9.7

-0.3%

8.4

-6.3%

7.5

-20.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

2.6

-1,920%

1

51.3%

3.7

-103.6%

1

41.3%

0.1

52.5%

2.1

0.1%

1.8

5.7%

1.7

19.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.1

0%

0.1

0%

0.1

0%

0.1

0%

0.1

0%

0.1

0%

0.1

0%

0.1

0%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

2.4

-21,913%

0.9

54.2%

3.6

-110.5%

0.9

44.4%

0

92.7%

2

0.1%

1.7

6%

1.5

20.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

9.6

9,831%

3.4

-56.3%

14.3

115%

3.2

-46%

-0.1

-125.2%

7.7

-0.4%

6.7

-6.3%

5.9

-20.1%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

9.6

9,831%

3.4

-56.3%

14.3

115%

3.2

-46%

-0.1

-125.2%

7.7

-0.4%

6.7

-6.3%

5.9

-20.1%

EPS Quý

719

9,087%

270

-56.3%

1,146

115%

257

-46%

-8

-125%

618

-0.5%

533

-6.3%

476

-20%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại