menu
24hmoney
Tín hiệu
PVT (HOSE)

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí

(Petrovietnam Transportation Corporation)
24.80 -0.30 (-1.20%)

Cập nhật lúc 11:29:55 17/04

KL: 710,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

2,752.8

12.9%

2,550.6

9.4%

2,115.1

-6.3%

2,043

1.1%

2,438.7

17.2%

2,330.4

38.7%

2,256.7

19.1%

2,021.7

17.8%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

2,752.8

12.9%

2,550.6

9.4%

2,115.1

-6.3%

2,043

1.1%

2,438.7

17.2%

2,330.4

38.7%

2,256.7

19.1%

2,021.7

17.8%

Giá vốn hàng bán

2,251.5

-12.6%

2,034.8

-6.2%

1,624.8

10.6%

1,716.5

0.8%

2,000.3

-14.2%

1,915.7

-37.1%

1,816.9

-20.1%

1,730.2

-18.6%

Lợi nhuận gộp

501.2

14.3%

515.8

24.4%

490.2

11.4%

326.5

12%

438.4

33.4%

414.7

46.9%

439.8

15.3%

291.5

13.1%

Thu nhập tài chính

94.5

7%

91.4

71.9%

99.2

134.5%

89.9

140.2%

88.3

37.6%

53.2

57.3%

42.3

-6.2%

37.4

-4.5%

Chi phí tài chính

137.8

-67.6%

161.6

-58.2%

87.6

-19.5%

81.5

-63.1%

82.2

-77.5%

102.1

-117.2%

73.3

-283.4%

50

-9.3%

Chi phí tiền lãi

107.3

-41.4%

88.3

-27.1%

77.8

-58.4%

69.9

-61.4%

75.9

-75.5%

69.5

-62.7%

49.1

-86.9%

43.3

-42.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

7.9

-4.6%

5.3

-18%

6.4

-51.3%

6.8

N/A

8.3

-24%

6.5

461.4%

13.1

5%

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

3.2

37.3%

4.2

-43.6%

2.8

-15.7%

3.2

-32.8%

5.1

-131.8%

2.9

-18%

2.4

-1.7%

2.4

30%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

163.4

-10.5%

90.1

9.7%

100.9

7.1%

57

-9.8%

147.9

-62.9%

99.7

-35.3%

108.6

-24.5%

51.9

2.1%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

299.2

-0.2%

356.7

32.3%

404.4

30.1%

281.6

25.4%

299.8

13.4%

269.6

38.9%

310.9

-5.9%

224.6

15.4%

Thu nhập khác

33.7

-82.2%

65.1

-69.8%

78.4

1,916%

27.2

43.6%

188.9

761.7%

215.2

4,309%

3.9

116.3%

18.9

-72.5%

Chi phí khác

24.4

119.2%

-22.7

-525.6%

5.8

N/A

-8.1

-89.2%

-126.8

-3,019%

-3.6

-265%

0

-100%

-4.3

85.4%

Thu nhập khác, ròng

58.1

-6.4%

42.3

-80%

84.2

2,066%

19.1

30.3%

62

247.4%

211.5

5,345%

3.9

2.9%

14.6

-62.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

357.3

-1.3%

399

-17.1%

488.7

55.2%

300.7

25.6%

361.8

28.2%

481.1

143.1%

314.8

-5.8%

239.3

2.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

52.6

34.4%

79.1

14.2%

106.5

-70%

68.7

-86.9%

80.2

-51.2%

92.2

-126%

62.6

-23.3%

36.8

20.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

36.9

-606%

1.1

137.7%

8.1

38.1%

8.2

198.6%

5.2

-200.5%

3

27.8%

5.9

4,072%

8.4

41.8%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

89.6

-4.9%

78

18.1%

98.4

-73.4%

60.5

-34.1%

85.4

-78.6%

95.2

-111.8%

56.8

-11.4%

45.1

25.2%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

267.7

-3.1%

321

-16.8%

390.3

51.3%

240.2

23.7%

276.4

17.9%

386

152.2%

258

-8.9%

194.2

11.7%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

37.6

-46%

71.8

-37.6%

81.1

59.4%

58.3

40%

69.6

85%

115.2

96.1%

50.9

22%

41.6

11.4%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

230.2

11.3%

249.2

-8%

309.1

49.3%

181.9

19.2%

206.8

5.1%

270.8

187.2%

207.1

-14.2%

152.5

11.8%

EPS Quý

711

11.3%

770

-8%

889

53.8%

562

19.3%

639

5.1%

837

187.6%

578

-15.7%

471

11.9%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại