menu
24hmoney
Tín hiệu
PVC (HNX)

Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty Cổ phần

(Petrovietnam Chemical and Services Corporation)
15.90 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:02:54 19/06

KL: 1,048,700 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH KPMG Việt NamTop 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

397.9

-39.6%

1,011.1

6.2%

852.6

28.2%

705.9

-16%

658.7

37.7%

952

-12.2%

665.1

-10.1%

840.1

27.8%

Các khoản giảm trừ

0

89.2%

0.7

-239.9%

6.3

-388.1%

0.2

181.4%

0.2

-264.8%

0.5

107.1%

1.3

-109.3%

0.3

-560.8%

Doanh thu thuần

397.8

-39.6%

1,010.4

6.1%

846.4

27.5%

706.1

-15.9%

658.4

37.7%

952.5

-11.6%

663.8

-10.2%

839.8

27.8%

Giá vốn hàng bán

365.1

40.4%

953.6

-8.1%

772.5

-28.1%

660.3

16.1%

612.2

-40.6%

882.2

13.4%

603

12.9%

787.1

-28.7%

Lợi nhuận gộp

32.7

-29.3%

56.8

-19.2%

73.9

21.5%

45.8

-13.1%

46.3

7.9%

70.3

19.4%

60.8

28.9%

52.7

14.8%

Thu nhập tài chính

6.5

-42.3%

5.8

-52.7%

6.1

62.7%

5.9

47.3%

11.2

119.3%

12.2

133.2%

3.7

-58.8%

4

15.4%

Chi phí tài chính

1.8

51.8%

2.2

71.7%

12

20.3%

1.1

89.5%

3.8

24.6%

7.6

-1.6%

15.1

-4,401%

10.5

-432.5%

Chi phí tiền lãi

0.6

66.1%

0.7

14.3%

1

-5.7%

0.7

-142.7%

1.7

32.7%

0.9

-57.8%

0.9

-172.6%

1.7

1,391%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

5.9

32.6%

9.4

30.1%

7.4

33%

8.2

3.1%

8.7

-16.3%

13.5

-203.1%

11

31.5%

8.5

20%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

31.3

7.8%

45.9

-18.3%

41.9

-26.4%

41.7

-46.4%

34

-1%

38.8

2.8%

33.1

0.1%

28.5

8.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

0.2

-98.2%

5.1

-77.3%

18.7

250.4%

0.7

-92.1%

11

483.6%

22.7

84.5%

5.3

-20.2%

9.3

62.6%

Thu nhập khác

2.6

-31.5%

1.3

386%

3.6

1,311%

14

7,297%

3.8

753.6%

0.3

-81.5%

0.3

-89.9%

0.2

-94.2%

Chi phí khác

-0.3

19.2%

-0.7

49.7%

-1.4

-256.6%

-1.3

-270%

-0.4

-60,897%

-1.4

-2,040%

-0.4

-631.3%

-0.3

60.5%

Thu nhập khác, ròng

2.3

-32.8%

0.6

151.9%

2.2

1,608%

12.7

8,065%

3.5

673%

-1.1

-175%

-0.1

-105.8%

-0.2

-106.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

2.5

-82.5%

5.7

-73.4%

20.9

302.3%

13.4

47.8%

14.5

519.9%

21.5

56.2%

5.2

-43.4%

9.1

12.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

1.5

49.4%

3.9

39%

3.5

-131%

5.1

-809.1%

3

-33.7%

6.3

-78.4%

1.5

-538.4%

0.7

6.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0

-274.5%

1.1

-220.2%

0.5

-609.8%

2.5

14.4%

0

0%

1

1,341%

0.1

98.1%

2.9

1.1%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.5

48.6%

5

6.8%

4

-151.2%

7.6

-250.6%

3

-33.5%

5.4

-54.4%

1.6

50.4%

2.2

3.3%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

1

-91.4%

0.7

-95.5%

16.9

368.6%

5.8

-15.7%

11.5

12,018%

16.2

56.8%

3.6

-39.7%

6.9

19%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.9

-73.3%

1.2

-82.2%

4

50.7%

5.8

79.9%

3.5

8.5%

6.6

21.4%

2.7

-35.6%

3.2

292.7%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

0.1

-99.4%

-0.5

-104.7%

12.9

1,252%

0

-99.3%

8

353.1%

9.6

96.4%

1

-48.7%

3.7

-50.7%

EPS Quý

1

-99.4%

-52

-129.1%

238

3,866%

-41

-145.6%

160

253.8%

179

94.6%

6

-78.6%

90

662.5%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả