menu
24hmoney
Tín hiệu
PMG (HOSE)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung

(PETRO CENTER CORPORATION)
7.98 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:18 18/07

KL: 0 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

508.7

-4.6%

471.5

-4.9%

426.5

-11.9%

445.4

-14%

533.4

-7.4%

495.8

3.4%

484.3

21.4%

517.8

39.5%

Các khoản giảm trừ

8.6

37.5%

7.3

23.9%

12.5

2.9%

11

27.4%

13.8

7.1%

9.5

33.2%

12.8

-8.2%

15.2

27.7%

Doanh thu thuần

500.1

-3.8%

464.2

-4.5%

414

-12.2%

434.4

-13.6%

519.6

-7.4%

486.3

4.5%

471.5

21.9%

502.7

43.5%

Giá vốn hàng bán

436

2.8%

406.5

3.4%

334.8

20.7%

391.7

14.6%

448.6

9.6%

420.9

-4.8%

422.2

-28.5%

458.9

-53.2%

Lợi nhuận gộp

64.1

-9.6%

57.7

-11.7%

79.2

60.6%

42.6

-2.5%

71

9.5%

65.3

2.8%

49.3

-15.5%

43.7

-13.7%

Thu nhập tài chính

3.6

-19.2%

4.2

-26.3%

4.1

-35.6%

4.6

-79%

4.5

-25.3%

5.7

-90.9%

6.3

425.7%

21.7

16,188%

Chi phí tài chính

5.2

55.2%

11.6

-5.2%

8.7

-4.8%

9.6

12.4%

11.6

-45.4%

11

-27.5%

8.3

-1.6%

10.9

-99.3%

Chi phí tiền lãi

5.2

54.3%

6.9

34.7%

8.7

-11.6%

9.5

-3.6%

11.4

-47.3%

10.6

-26.5%

7.8

-19.9%

9.2

-71.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

53.4

-2.5%

45.1

7.6%

52.6

-9.1%

57.7

-14.8%

52.1

-1.8%

48.8

-11.7%

48.2

-2.4%

50.3

-13.2%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

10.3

7.3%

12.9

6.6%

10.3

-14.6%

11

-6.5%

11.1

-12.3%

13.8

80.3%

9

2.8%

10.3

85.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-1.1

-262.1%

-7.6

-200.3%

11.6

217%

-31.1

-407.1%

0.7

-62.8%

-2.5

-169.5%

-9.9

-99%

-6.1

91.3%

Thu nhập khác

5

2.6%

5

2.3%

5.2

7.9%

4.9

0.5%

4.9

3.5%

4.9

5.5%

4.8

6.3%

4.9

2.3%

Chi phí khác

-0.9

-19.2%

-1.3

-39.2%

-2.4

-98.7%

-0.8

-26.2%

-0.7

-0.2%

-0.9

16%

-1.2

-2.9%

-0.6

70.5%

Thu nhập khác, ròng

4.1

-0.4%

3.7

-6.5%

2.8

-22.9%

4.1

-3.2%

4.1

4.1%

3.9

12.4%

3.6

7.5%

4.3

58.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

3

-37.6%

-3.9

-376.4%

14.4

327.8%

-27

-1,357%

4.8

-17.1%

1.4

-80.2%

-6.3

-286.7%

-1.9

97.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

2.1

42.5%

0.3

13.1%

3.6

-41.5%

1.7

316.8%

3.6

23.2%

0.4

92.8%

2.5

-6.9%

0.8

-538.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.1

4.7%

2.6

-31.7%

0.2

-247.6%

2.5

-51.1%

0.1

-1,849%

2

-120.1%

0.1

166.8%

1.6

84.9%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

2.2

41.2%

2.9

-24.9%

3.8

-54.8%

0.8

68.5%

3.7

20.4%

2.3

-147.7%

2.4

4.5%

2.4

77.9%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

0.8

-25.8%

-6.8

-646.4%

10.7

221.7%

-27.7

-551.3%

1.1

-3.9%

-0.9

-107.6%

-8.8

-109.5%

-4.3

94.6%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-2.7

56.2%

-8.6

-405.5%

-4.2

45.1%

-7.6

-47%

-6.1

16.8%

-1.7

-119.8%

-7.6

-7.6%

-5.2

86.8%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

3.5

-51.5%

1.8

125.3%

14.8

1,330%

-20.1

-2,294%

7.2

-15%

0.8

-77.1%

-1.2

-142.3%

0.9

102.3%

EPS Quý

76

-51.3%

38

123.5%

319

1,326%

-434

-2,270%

156

-14.8%

17

-77%

-26

-142.6%

20

102.3%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả