menu
24hmoney
Tín hiệu
PLC (HNX)

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-Công ty Cổ phần

(Petrolimex Petrochemical Corporation - JSC)
25.80 -0.10 (-0.39%)

Cập nhật lúc 15:03:17 18/07

KL: 238,600 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH KPMG Việt NamTop 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

1,598.5

-18.8%

2,186.8

-16.1%

1,924.1

7.7%

1,881.3

-11%

1,968.4

-6%

2,606.9

30.6%

1,787.2

24.9%

2,113.3

18.2%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

1,598.5

-18.8%

2,186.8

-16.1%

1,924.1

7.7%

1,881.3

-11%

1,968.4

-6%

2,606.9

30.6%

1,787.2

24.9%

2,113.3

18.2%

Giá vốn hàng bán

1,394.8

18.9%

1,942.3

14.9%

1,702.1

-7.2%

1,625.6

9.2%

1,719.7

7.1%

2,282.9

-31.4%

1,587.7

-22.7%

1,789.5

-21.8%

Lợi nhuận gộp

203.7

-18.1%

244.5

-24.6%

222

11.3%

255.7

-21%

248.7

2.8%

324

25.2%

199.5

45.6%

323.8

1.8%

Thu nhập tài chính

10.4

-39.3%

16.9

-24.3%

15

-6%

27.1

12.3%

17.2

17.6%

22.3

-2%

15.9

-58.7%

24.2

27.6%

Chi phí tài chính

30.2

12.1%

30.8

63.6%

39.6

5.7%

50.8

10.6%

34.4

-54.1%

84.7

-257.7%

41.9

-133.9%

56.8

-197.3%

Chi phí tiền lãi

18.1

41.8%

24.9

18.5%

23.6

-7.1%

37.8

-127.2%

31.2

-99.3%

30.6

-62.3%

22

-32.4%

16.6

5.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

-3.7

45.2%

0.9

110.4%

1.1

124%

-2

38.3%

-6.7

-414.7%

-8.2

-249.3%

Chi phí bán hàng

132.7

14.2%

153.4

15.5%

141.3

-28%

140.2

20.3%

154.6

-5.9%

181.5

-7.3%

110.4

-6.9%

175.9

-19.5%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

30.4

11%

38.5

-2.7%

31.6

-11.8%

47.8

0.3%

34.2

-3.9%

37.4

49.2%

28.3

-6.7%

48

29.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

20.8

-52.6%

38.7

-4.9%

20.9

-25.7%

44.9

-24.1%

43.9

-13.6%

40.7

247.1%

28.2

5.8%

59.1

-41.1%

Thu nhập khác

0.7

136.9%

2

-3.3%

0.3

-48.4%

1.8

32.1%

0.3

-55.6%

2.1

-78.5%

0.5

-53.5%

1.4

-43.7%

Chi phí khác

-0.7

65.5%

-0.6

-7.3%

-0.3

16.8%

-0.5

-52.4%

-2.1

-346.9%

-0.5

82.5%

-0.3

-62.4%

-0.3

60.2%

Thu nhập khác, ròng

-0

98%

1.4

-6.8%

-0

-104.8%

1.3

25.4%

-1.8

-1,072%

1.6

-76.7%

0.2

-79.6%

1

-34.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

20.8

-50.6%

40.1

-5%

20.9

-26.2%

46.2

-23.2%

42.1

-17.5%

42.2

129.7%

28.3

3%

60.1

-41%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

4.7

47.7%

13.3

22.7%

4.4

32.6%

13.3

-1.8%

9.1

12.5%

17.2

-101.5%

6.5

-9.1%

13

44.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.7

-375.5%

0.3

85.6%

N/A

N/A

1.4

-251%

0.3

N/A

2.2

-2,715%

N/A

N/A

0.9

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

5.4

38.2%

13.6

29.9%

4.4

32.6%

14.7

-21.1%

8.8

15%

19.5

-125.3%

6.5

-9.1%

12.1

48.8%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

15.3

-53.9%

26.5

16.4%

16.5

-24.3%

31.5

-34.4%

33.2

-18.1%

22.7

133.7%

21.8

1.3%

48

-38.6%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

15.3

-53.9%

26.5

16.4%

16.5

-24.3%

31.5

-34.4%

33.2

-18.1%

22.7

133.7%

21.8

1.3%

48

-38.6%

EPS Quý

190

-53.8%

328

16.3%

205

-24.1%

271

-17.1%

411

-18.3%

282

135%

270

1.1%

327

-62.3%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả