menu
24hmoney
Tín hiệu
OCH (HNX)

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH

(One Capital Hospitality Joint Stock Company)
6.60 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:02:53 19/06

KL: 5,100 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiếm toán Nam Việt (AASCN)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

118.6

-9%

133.7

-18.1%

576.9

-2.2%

148.3

-3.7%

130.4

37.1%

163.2

54.3%

589.6

615.6%

153.9

28.9%

Các khoản giảm trừ

0.7

0.4%

2

-15.4%

10.1

-398.6%

1.7

19.9%

0.7

-10.7%

1.7

25.3%

2

-63.3%

2.1

20.7%

Doanh thu thuần

117.9

-9.1%

131.7

-18.4%

566.8

-3.5%

146.6

-3.5%

129.7

37.3%

161.5

56.1%

587.6

624%

151.8

30.1%

Giá vốn hàng bán

87.9

5.1%

94.5

12.8%

237

-0.6%

97.7

3.6%

92.6

-16.8%

108.5

-36.5%

235.5

-316.3%

101.4

-20.1%

Lợi nhuận gộp

30

-19%

37.2

-29.9%

329.8

-6.3%

48.9

-3%

37.1

145.3%

53

120.8%

352.1

1,331%

50.4

56.1%

Thu nhập tài chính

6.6

-30.6%

6

-3.4%

5.4

11.5%

32.6

4,955%

9.6

-3.4%

6.2

-24.4%

4.8

245.9%

0.6

-90.2%

Chi phí tài chính

26.5

-526.2%

1.4

-169.8%

5

-37.1%

5.3

-40.6%

4.2

-21.2%

0.5

85.1%

3.7

-9.2%

3.8

-11.7%

Chi phí tiền lãi

26.5

-529.1%

7.5

-95.9%

4.3

-18.9%

4.6

-28.6%

4.2

-20.6%

3.8

-8.3%

3.7

-176.6%

3.5

34.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

21.8

-7.2%

25.5

-9.5%

102.8

9.7%

23.2

-19%

20.3

-25.5%

23.3

-39.1%

113.8

-420.7%

19.5

0.5%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

23.2

22.7%

43.6

-5.7%

51.7

21.2%

23

18.1%

30

7%

41.2

-22.6%

65.7

-151.6%

28.1

-3.5%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-34.9

-337.8%

-27.3

-367.9%

175.6

1%

29.9

8,952%

-8

70.4%

-5.8

73.1%

173.8

786.1%

-0.3

97%

Thu nhập khác

0

-99.3%

1.9

2,602%

0

-21.9%

0.1

144.2%

0.1

7.6%

0.1

-99.6%

0.1

493.3%

0

-95.1%

Chi phí khác

-3

36.3%

-4.5

-55.5%

-3.3

4.3%

-1.8

56.9%

-4.6

-71.1%

-2.9

-144.7%

-3.5

-24.5%

-4.1

-53.7%

Thu nhập khác, ròng

-3

34.4%

-2.5

9.6%

-3.3

4%

-1.7

59%

-4.5

-74.2%

-2.8

-111.7%

-3.4

-23%

-4

-124.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-37.9

-203.6%

-29.9

-245.8%

172.3

1.1%

28.3

744.8%

-12.5

57.8%

-8.6

-486.3%

170.4

705.9%

-4.4

66.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

1.8

30.9%

8.1

442.5%

40.8

6.8%

4.7

14.1%

2.7

20.5%

2.4

-22.9%

43.8

N/A

5.4

-173.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.1

N/A

0.5

407.6%

0.1

-4,726%

23.2

N/A

N/A

N/A

0.1

2,908%

0

N/A

0

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.8

33.6%

8.6

475.8%

41

6.5%

18.6

442.9%

2.7

20.5%

2.3

-18.1%

43.8

N/A

5.4

-173.9%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-39.6

-161.9%

-21.3

-94.7%

131.3

3.8%

46.9

577.9%

-15.1

54%

-10.9

-3,753%

126.5

549.9%

-9.8

35%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-20.1

-693.9%

-10.4

-118.8%

-1

87.2%

-0.3

92.5%

-2.5

47.8%

-4.7

-1,838%

-8.2

-62.9%

-4.5

8.8%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-19.5

-54.8%

-10.9

-76.2%

132.4

-1.7%

47.2

994.1%

-12.6

55.1%

-6.2

-23,933%

134.7

683.1%

-5.3

47.9%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

673

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả