menu
24hmoney
Tín hiệu
NBB (HOSE)

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

(577 Investment Corporation)
13.00 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:38 06/02

KL: 120,400 CP

Mức giá (nghìn đồng)

KL (nghìn CP)

Tổng KL khớp NBB 120,100
KL MUA chủ động 26,300 M
KL BÁN chủ động 88,400 B
KL KHÔNG XÁC ĐỊNH 5,400
Giao dịch thoả thuận NBB
Cập nhật Cập nhật

Giá × 1000 VNĐ, Khối lượng × 1, Giá trị x 1VNĐ

Không có giao dịch thoả thuận
Thống kê khớp lệnh theo khối lượng NBB
Cập nhật Cập nhật
Nhóm KL Số giao dịch Khối lượng
Tổng GD Mua GD Bán GD KXĐ Tổng CP Mua CP Bán CP KXĐ

<1K

167

83.92%

56

28.14%

110

55.28%

1

0.5%

43,900

36.46%

16,300

13.54%

27,300

22.67%

300

0.25%

1K-10K

31

15.58%

8

4.02%

22

11.06%

1

0.5%

63,100

52.41%

10,000

8.31%

48,000

39.87%

5,100

4.24%

10K-50K

1

0.5%

0

0%

1

0.5%

0

0%

13,400

11.13%

0

0%

13,400

11.13%

0

0%

50K-200K

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

>=200K

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Số giao dịch
Khối lượng
<1K
1K-10K
10K-50K
50K-200K
>=200K
Thống kê khớp lệnh NBB
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:45:03

13

0.00

13,400

B

14:29:53

12.85

-0.15

100

M

14:29:09

12.8

-0.20

700

B

14:29:09

12.8

-0.20

1,000

B

14:29:09

12.85

-0.15

100

B

14:29:09

12.85

-0.15

200

B

14:28:39

13

0.00

200

M

14:28:39

13

0.00

800

M

14:27:42

13

0.00

100

M

14:26:14

13

0.00

100

M

14:25:17

13

0.00

800

M

14:23:53

13

0.00

200

M

14:23:53

13

0.00

600

M

14:23:53

13

0.00

200

M

14:22:22

13

0.00

900

M

14:22:22

13

0.00

100

M

14:20:58

13

0.00

800

M

14:20:58

13

0.00

200

M

14:20:58

13

0.00

200

M

14:20:58

13

0.00

300

M

Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch NBB

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTDD KL

06/02/2023

13

0 0.00%

1.55

120,400

03/02/2023

13

0.1 +0.78%

3.72

292,000

02/02/2023

12.9

0.1 +0.78%

3.4

264,400

01/02/2023

12.8

-0.95 -6.91%

8.08

599,400

31/01/2023

13.75

-0.05 -0.36%

2.69

196,900

Xem thêm Xem thêm
Giao dịch khối ngoại NBB Giao dịch khối ngoại NBB

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

06/02/23

13.00

0

5,700

-5,700

0

0.07

--

03/02/23

13.00

3,100

5,300

-2,200

0.04

0.07

-0.03

02/02/23

12.90

10,100

12,000

-1,900

0.13

0.15

-0.02

01/02/23

12.80

0

0

0

0

0

--

31/01/23

13.75

0

2,100

-2,100

0

0.03

--

Xem thêm Xem thêm