menu
24hmoney
Tín hiệu
NBB (HOSE)

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

(577 Investment Corporation)
21.50 +0.70 (+3.37%)

Cập nhật lúc 14:44:52 04/12

KL: 176,100 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

16.9

-86%

179.7

92.5%

14.1

-81.5%

176.2

2,358%

121

2,066%

93.4

-76.1%

75.8

-53.3%

7.2

-99.7%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

16.9

-86%

179.7

92.5%

14.1

-81.5%

176.2

2,358%

121

2,066%

93.4

-76.1%

75.8

-53.3%

7.2

-99.6%

Giá vốn hàng bán

17.4

66.8%

74.6

-62.2%

9.8

74.7%

102.1

-422.9%

52.5

-647.7%

46

81.5%

38.8

61.4%

31.6

102.3%

Lợi nhuận gộp

-0.5

-100.7%

105.1

121.8%

4.2

-88.6%

74.1

90.9%

68.5

4,870%

47.4

-66.7%

37

-40.1%

38.8

-89.4%

Thu nhập tài chính

64.8

65.8%

37

-11.1%

41.1

48.3%

43

5.8%

39.1

-85.6%

41.6

-66.2%

27.7

10,429%

40.7

5,778%

Chi phí tài chính

53.6

37.7%

97.3

-57.4%

38.8

24.8%

66.7

-73.2%

86.1

-150.5%

61.8

28%

51.6

-1,836%

38.5

-83.8%

Chi phí tiền lãi

53.6

-2.5%

66.3

-43.1%

35.8

-7.6%

47.1

-75.4%

52.3

N/A

46.3

-57.9%

33.3

-1,149%

26.9

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

0

91.5%

0.4

77.8%

0.5

-25,572%

0.5

-125.2%

0.4

-71%

2

-114%

0

99.9%

0.2

99.7%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3.4

22.9%

10.5

-64.2%

5.3

22.5%

10.6

31.5%

4.4

80.6%

6.4

68.8%

6.8

42.9%

15.4

63.9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

7.3

-56.1%

33.8

80.6%

0.8

-87.4%

39.3

55.2%

16.7

-92.1%

18.7

-88.2%

6.3

-86.2%

25.3

-88.9%

Thu nhập khác

0.1

-76.3%

0.1

-90.5%

0

-96%

0.2

-84.7%

0.2

-26.7%

0.8

-95.1%

0.9

-65.1%

1.4

-92.2%

Chi phí khác

-5.3

62.3%

-30

-99.8%

-0

100%

-14.7

-32.5%

-14.1

-3,052%

-15

-384%

-4

47.4%

-11.1

-3,280%

Thu nhập khác, ròng

-5.3

62.1%

-29.9

-110.2%

0

101.1%

-14.5

-49%

-13.9

-10,166%

-14.2

-212.3%

-3.1

38.4%

-9.7

-156.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

2.1

-26.9%

3.9

-12.8%

0.8

-74%

24.8

59.1%

2.8

-98.7%

4.5

-97.4%

3.2

-92.1%

15.6

-93.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

2

18.7%

4.2

3.2%

0.7

57.9%

7.9

37.2%

2.4

93.9%

4.4

89.2%

1.7

80%

12.6

80.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.1

150%

0.6

461.1%

N/A

N/A

1.2

N/A

0.1

0%

0.1

0%

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.9

24.4%

3.6

15.2%

0.7

57.9%

9.2

27.4%

2.5

93.6%

4.3

89.4%

1.7

80%

12.6

80.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

0.2

-47.6%

0.3

30%

0.1

-91.4%

15.6

423.7%

0.3

-99.8%

0.2

-99.8%

1.5

-95.2%

3

-98.4%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-0.2

-3,299%

-0.2

-1,418%

-0.1

-318%

1.3

1,403%

-0

99.2%

-0

-102.6%

-0

-437.9%

-0.1

-216.5%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

0.4

25%

0.5

93.1%

0.3

-84%

14.3

363.8%

0.3

-99.8%

0.3

-99.8%

1.6

-95.2%

3.1

-98.3%

EPS Quý

4

33.3%

5

150%

2

-86.7%

137

242.5%

3

-99.7%

2

-99.9%

15

-96.2%

40

-97.8%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại