menu
24hmoney
Tín hiệu
MSH (HOSE)

Công ty cổ phần May Sông Hồng

(Song Hong Garment Joint Stock Company)
42.20 -2.30 (-5.17%)

Cập nhật lúc 14:45:07 15/04

KL: 356,800 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

1,156.7

1.3%

1,206

-26.7%

1,541.8

6.7%

637.4

-50.6%

1,141.4

-12.2%

1,645.2

26.9%

1,444.8

19.7%

1,291.5

36.6%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

0

-57.5%

0

98%

1.9

N/A

N/A

N/A

0

99.3%

Doanh thu thuần

1,156.7

1.3%

1,206

-26.6%

1,541.8

6.7%

637.4

-50.6%

1,141.3

-12.2%

1,643.3

26.8%

1,444.8

19.7%

1,291.5

36.7%

Giá vốn hàng bán

996

-2.5%

1,076.8

23%

1,342.7

-9.6%

562.5

48.9%

971.2

7.7%

1,397.9

-30.9%

1,225.3

-26.6%

1,101.3

-51%

Lợi nhuận gộp

160.7

-5.6%

129.3

-47.3%

199.1

-9.3%

74.9

-60.6%

170.1

-31.3%

245.4

7.5%

219.5

-8.2%

190.2

-11.8%

Thu nhập tài chính

69.2

8.8%

51.6

24.6%

49.2

45.8%

21.4

17.1%

63.7

180.9%

41.5

57.6%

33.8

168.2%

18.2

12.2%

Chi phí tài chính

12

74%

24

-143%

25.1

-221.8%

11.8

-33.2%

46.1

-467.7%

9.9

-94.5%

7.8

-142.7%

8.9

-260.3%

Chi phí tiền lãi

11

209%

12

-22.9%

11.7

-54.9%

9.8

-52.3%

10.1

-323%

9.8

-229.6%

7.6

-177.3%

6.4

-231%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

37.8

6%

43.2

28%

46.4

-24.8%

20.2

43.7%

40.2

3.9%

60.1

-34.3%

37.2

-16%

35.9

-36.8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

79.3

-16.3%

45.9

35.7%

75.3

23.6%

29.2

48.9%

68.1

21.7%

71.4

-29.4%

98.6

-43.8%

57.2

34.9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

100.8

27.1%

67.7

-53.5%

101.5

-7.4%

35.1

-67.1%

79.3

-40.4%

145.4

-2.8%

109.6

-25.8%

106.5

-7.7%

Thu nhập khác

0.7

207.4%

0.1

21.8%

0

-100%

4.7

290.6%

0.2

N/A

0.1

N/A

1.1

366%

1.2

502.9%

Chi phí khác

-0.1

98.2%

-1.7

-29.2%

-1.2

-21.2%

-1.1

-20.1%

-5.9

-318.3%

-1.3

41%

-1

-8,197%

-0.9

-8,915%

Thu nhập khác, ròng

0.6

110.3%

-1.6

-29.9%

-1.2

-1,821%

3.7

1,042%

-5.7

-302.5%

-1.2

45.6%

0.1

-67.7%

0.3

51.9%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

101.4

37.8%

66.1

-54.1%

100.3

-8.6%

38.7

-63.7%

73.6

-44.1%

144.2

-2.1%

109.7

-25.9%

106.8

-7.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

20.1

-7%

14.9

54.6%

14.9

34.5%

11.4

54.1%

18.8

22.9%

32.9

-15.3%

22.8

4.8%

24.9

-6.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

20.1

-7%

14.9

54.6%

14.9

34.5%

11.4

54.1%

18.8

22.9%

32.9

-15.3%

22.8

4.8%

24.9

-6.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

81.3

48.3%

51.2

-54%

85.4

-1.8%

27.3

-66.7%

54.9

-48.9%

111.3

-6.3%

87

-29.9%

81.9

-11.1%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

9.5

195.4%

-7.3

16.1%

N/A

N/A

N/A

N/A

-10

-5,772%

-8.7

-957.7%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

81.3

48.3%

51.2

-54%

75.9

-21.7%

34.6

-61.8%

54.9

-48.9%

111.3

-6.3%

96.9

-22%

90.6

-2.4%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

1,011

47%

462

-74.5%

N/A

N/A

N/A

N/A

688

-72.3%

1,812

-2.4%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại