menu
24hmoney
Tín hiệu
MCH (UPCOM)

Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan

(Masan Consumer Corporation)
218.50 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:04:41 14/06

KL: 306,700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

6,638.4

9.6%

8,536.1

4.9%

7,293

1.9%

6,509.7

14.7%

6,057

-2.5%

8,135.7

-16.3%

7,156.6

0.4%

5,673.8

-3.5%

Các khoản giảm trừ

58

-188%

42.7

34.3%

59.6

13.2%

32.4

20.8%

20.1

24.7%

64.9

-103.6%

68.6

-4.7%

40.8

66.7%

Doanh thu thuần

6,580.4

9%

8,493.4

5.2%

7,233.4

2%

6,477.3

15%

6,036.8

-2.4%

8,070.8

-16.7%

7,088

0.4%

5,633

-2.2%

Giá vốn hàng bán

3,504.6

-2.2%

4,476.4

5.2%

3,863.8

8.6%

3,498.6

-5.8%

3,427.8

4.4%

4,723.3

14.7%

4,228.8

-7.5%

3,307.7

3%

Lợi nhuận gộp

3,075.8

17.9%

4,017

20%

3,369.6

17.9%

2,978.7

28.1%

2,609

0.4%

3,347.5

-19.4%

2,859.3

-8.6%

2,325.3

-1%

Thu nhập tài chính

446

3.1%

480.4

60.1%

483

107.8%

457.5

113.4%

432.6

130.4%

300

56.4%

232.4

44.7%

214.4

14.8%

Chi phí tài chính

83.4

41.6%

106

2.7%

153.8

-82.6%

135.2

-27.1%

143

-67.1%

109

-37%

84.2

-38.7%

106.4

-70.9%

Chi phí tiền lãi

75.8

45.6%

91.6

4.9%

130.8

-81.9%

123.6

-70.1%

139.3

-109.6%

96.3

-51.6%

71.9

-26.9%

72.7

-34.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

12.5

-6.3%

24.9

N/A

N/A

N/A

20.5

53.9%

13.3

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13.3

0%

Chi phí bán hàng

1,357.9

-21.1%

1,551.9

-24.6%

1,411.3

-17.1%

1,243.8

-32.8%

1,121.1

1.7%

1,245.1

22.4%

1,204.6

-0.3%

936.8

2.8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

204.9

6.9%

252.6

-20.4%

227.6

5.1%

225.5

7.3%

220

-5.6%

209.7

35.1%

239.7

18.6%

243.2

-12.2%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

1,888.1

20.2%

2,611.9

25.4%

2,059.8

31.8%

1,852.3

46.2%

1,570.8

16.1%

2,083.7

-11%

1,563.1

-9.8%

1,266.6

-3%

Thu nhập khác

0.6

-71.9%

5.2

526.9%

1.8

6.8%

0.4

-30.4%

2.2

842.2%

0.8

-77.9%

1.6

75.7%

0.6

50.7%

Chi phí khác

-1.4

10.7%

-1.1

84.2%

-0.4

96.9%

-2.4

39.1%

-1.6

-10.8%

-7.1

-270.3%

-13.6

-670%

-3.9

55.9%

Thu nhập khác, ròng

-0.8

-226.5%

4.1

166.1%

1.3

111.1%

-2

40.6%

0.6

152.5%

-6.2

-178.6%

-12

-1,331%

-3.3

60.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1,887.3

20.1%

2,616

25.9%

2,061.2

32.9%

1,850.3

46.5%

1,571.4

16.3%

2,077.5

-11.5%

1,551.1

-10.4%

1,263.3

-2.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

254.1

-25%

326.7

-51.2%

282

-43%

243.1

-73.2%

203.2

-75.5%

216.1

34.2%

197.1

43.8%

140.4

8.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

36.2

84.4%

16.8

1,528%

60.9

-6.3%

53

194%

19.6

138.6%

1

-94.8%

65

-30.1%

56.4

-90.5%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

217.9

-18.7%

309.9

-44.1%

221.1

-67.3%

190.1

3.4%

183.6

-10.2%

215.1

30.3%

132.2

48.7%

196.7

-7.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

1,669.4

20.3%

2,306.1

23.8%

1,840.1

29.7%

1,660.1

55.7%

1,387.8

17.1%

1,862.4

-8.7%

1,418.9

-3.8%

1,066.5

-4.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

24.2

126%

31.5

138.2%

30.1

91.5%

36.8

17.7%

10.7

-50.3%

13.2

-41%

15.7

17.3%

31.2

17.1%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

1,645.2

19.5%

2,274.7

23%

1,810

29%

1,623.4

56.8%

1,377.1

18.4%

1,849.2

-8.3%

1,403.2

-4%

1,035.3

-4.8%

EPS Quý

2,293

19.3%

3,175

23%

2,526

28.9%

2,265

56.6%

1,922

18.3%

2,582

-9.1%

1,960

-4.9%

1,446

-5.7%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả