menu
24hmoney
Tín hiệu
KDH (HOSE)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền

(Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company)
33.00 -1.00 (-2.94%)

Cập nhật lúc 14:45:16 19/04

KL: 4,253,700 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

470.1

-63.6%

616.4

-23.5%

589.1

-19.6%

425.9

198.4%

1,292.9

116.3%

805.5

-32.8%

732.5

-33.1%

142.7

-83.7%

Các khoản giảm trừ

0.6

98.9%

N/A

N/A

6.8

N/A

0.6

N/A

58.8

-651.4%

2.8

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

469.5

-62%

616.4

-23.2%

582.3

-20.5%

425.3

198%

1,234.1

109.2%

802.7

-33.1%

732.5

-34.1%

142.7

-82.9%

Giá vốn hàng bán

177.9

81%

183.7

37.3%

65.9

71.9%

93.4

-43.1%

935.9

-789.2%

293.2

59.4%

234.6

63.3%

65.3

86.3%

Lợi nhuận gộp

291.6

-2.2%

432.7

-15.1%

516.4

3.7%

331.9

328.7%

298.2

-38.5%

509.5

6.8%

497.9

5.5%

77.4

-78.4%

Thu nhập tài chính

16.2

75%

13

3,049%

7.7

38.1%

12.8

413.2%

9.3

27.6%

0.4

-70.6%

5.6

-9.4%

2.5

-52%

Chi phí tài chính

56

-91.3%

67.9

-37.9%

18.1

-14,482%

1.4

53.6%

29.2

-437.9%

49.3

-83%

0.1

99.5%

3

82.4%

Chi phí tiền lãi

N/A

N/A

N/A

N/A

0.8

-164.7%

0.7

42%

N/A

N/A

N/A

N/A

1.2

108.5%

1.2

30.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

58.8

-39.7%

72.7

-70%

19.4

-307.5%

12.1

11.6%

42.1

62.4%

42.8

-451.3%

4.8

92.2%

13.7

32.9%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

53

7.9%

47.7

6.8%

48.8

6.9%

56.5

3.5%

57.5

-18.3%

51.1

-35.9%

52.4

-14.6%

58.5

-14.9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

140.1

-21.6%

257.4

-29.8%

437.8

-1.9%

274.6

5,719%

178.5

-45.2%

366.7

-9.7%

446.1

28%

4.7

-98.3%

Thu nhập khác

32.5

152.8%

12.6

-91.5%

9.1

167.1%

19.4

-94.4%

12.9

-94.4%

147.3

3,769%

-13.6

-168.4%

343.9

2,728%

Chi phí khác

-56.7

-395.4%

-14.4

53.7%

-33.9

-1,215%

-7

81.9%

-11.5

45.3%

-31.1

-224%

3

110.1%

-38.8

-102.6%

Thu nhập khác, ròng

-24.2

-1,811%

-1.8

-101.6%

-24.8

-135.7%

12.3

-96%

1.4

-99.3%

116.2

2,105%

-10.5

-2.1%

305.1

4,465%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

115.8

-35.6%

255.6

-47.1%

413

-5.2%

287

-7.4%

179.9

-66.2%

483

20.6%

435.6

28.8%

309.8

15.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

45.5

52.6%

68.3

44.2%

633.9

-450.2%

76

-515.4%

96.1

-52.1%

122.4

-45.1%

115.2

-48.4%

12.3

81.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

6.9

-125.8%

22.8

245.2%

476.9

8,501%

10

-529.4%

26.9

148.8%

15.7

-3,026%

5.5

-5.8%

2.3

-64.4%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

52.5

24.2%

45.5

67.1%

157

-43.1%

85.9

-757.1%

69.2

41.5%

138.2

-64.8%

109.7

-52.9%

10

83.7%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

63.4

-42.7%

210.1

-39.1%

256

-21.5%

201.1

-32.9%

110.7

-73.3%

344.8

8.9%

326

22.3%

299.8

45%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

1.2

114.8%

2.6

137.6%

9

245.3%

0.8

162.1%

-8.2

-3,647%

-6.8

-6,507%

-6.2

-7,394%

0.3

-79.9%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

62.2

-47.7%

207.5

-41%

246.9

-25.7%

200.3

-33.1%

118.9

-71.3%

351.6

11.1%

332.2

24.7%

299.5

46%

EPS Quý

70

-58.8%

270

-41.3%

320

-20%

260

-33.3%

170

-73%

460

-6.1%

400

16.6%

390

6.3%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại