menu
24hmoney
Tín hiệu
KDC (HOSE)

Công ty Cổ phần tập đoàn Kido

(TA Foods and Spices Joint Stock Company)
60.90 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:47 30/03

KL: 1,233,000 CP

Xem tín hiệu kỹ thuật (RSI, SMA, MACD, MCDX...)
Tổng hợp trong phiên

Tổng hợp trong phiên KDC

Giá trần 65.10
Giá TC 60.90
Giá sàn 56.70
NN mua 42,600
Cao nhất 60.90
Trung bình 60.63
Thấp nhất 60.00
NN bán 21,103
Dư mua
Dư bán
6,500 60.7
60.9 39,600
9,300 60.6
61 24,000
14,000 60.5
61.1 13,000
29,800
76,600
Thống kê khớp lệnh KDC
Cập nhật Cập nhật
Trang trước
Trang sau
Khớp Giá +/- KL M/B

14:45:01

60.9

0.00

40,300

-

14:29:06

60.6

-0.30

4,500

M

14:28:32

60.4

-0.50

600

B

14:26:57

60.4

-0.50

600

B

14:25:21

60.4

-0.50

100

B

14:25:21

60.5

-0.40

500

B

14:24:14

60.5

-0.40

1,000

B

14:23:58

60.5

-0.40

1,000

B

14:23:46

60.5

-0.40

400

B

14:23:46

60.5

-0.40

200

B

14:23:27

60.6

-0.30

500

M

14:22:10

60.5

-0.40

600

B

14:21:06

60.7

-0.20

1,000

M

14:20:35

60.4

-0.50

600

B

14:19:43

60.7

-0.20

300

M

14:19:43

60.7

-0.20

200

M

14:18:59

60.4

-0.50

100

B

14:16:51

60.7

-0.20

600

M

14:14:23

60.7

-0.20

100

M

14:14:23

60.6

-0.30

8,300

M

Xem lịch sử khớp lệnh tại đây Mới