menu
24hmoney
Tín hiệu
IPA (HNX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A

(IPA Investments Group Joint Stock Company)
13.60 +0.10 (+0.74%)

Cập nhật lúc 15:03:15 18/07

KL: 167,400 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

85.6

34.1%

137.8

86.9%

96.6

36.3%

49.2

-34.7%

63.9

-14.7%

73.8

-47.4%

70.8

-83.4%

75.3

18.7%

Các khoản giảm trừ

0.1

-46.6%

0.2

-396.9%

0.1

-53.3%

0.1

-39.8%

0.1

-109.5%

0

59.1%

0.1

-70.9%

0

-104.5%

Doanh thu thuần

85.5

34.1%

137.7

86.7%

96.5

36.3%

49.2

-34.7%

63.8

-14.8%

73.7

-47.4%

70.8

-83.5%

75.3

18.7%

Giá vốn hàng bán

58.5

-62.9%

93.6

-169.3%

48

-30.4%

28.1

11%

35.9

-5%

34.8

52.7%

36.8

89.1%

31.6

-10.5%

Lợi nhuận gộp

27

-3.1%

44.1

13.1%

48.5

42.8%

21.1

-51.8%

27.9

-31.5%

39

-41.7%

33.9

-62.4%

43.7

25.3%

Thu nhập tài chính

49.1

-38.2%

77.7

4%

78

-19.6%

76.5

-71.3%

79.5

-43.5%

74.8

-59.8%

97

62.7%

266.7

-80.1%

Chi phí tài chính

79

71%

96.9

70.2%

115.6

-29.4%

33.8

90.3%

272.5

-143.5%

325.6

-305.9%

89.3

-77.9%

350.2

-197.8%

Chi phí tiền lãi

97.7

10.2%

99.1

12.5%

108.6

8.3%

108.4

13.3%

108.8

2.3%

113.2

-49.5%

118.5

-127.2%

125

-95.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

130.9

198%

190.2

3,686%

144.5

23%

102.2

195.2%

43.9

-69.8%

-5.3

-106.6%

117.5

-12%

34.6

-36.5%

Chi phí bán hàng

3.7

-57.9%

2.7

-66.9%

2.7

-79.3%

2.2

-89.4%

2.3

27.2%

1.6

78.5%

1.5

93.5%

1.1

19.4%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

13.4

3.2%

17.8

20.4%

13.6

13.9%

0.1

100.9%

13.9

-35.9%

22.4

-66.4%

15.8

-98%

11.1

-8.4%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

110.9

180.7%

194.5

180.6%

139.1

-1.9%

163.9

1,041%

-137.4

-168.3%

-241.3

-204%

141.8

-29.8%

-17.4

-101.3%

Thu nhập khác

0.6

-39.2%

1.1

-39.7%

0.8

1%

1.8

-27.5%

1

-60.7%

1.8

3,936%

0.8

22,235%

2.5

N/A

Chi phí khác

-0.8

-20.1%

-1.3

-13.1%

-2.2

-148.9%

-0.9

-17.9%

-0.7

-34.2%

-1.2

-77.7%

-0.9

-313.3%

-0.8

22.8%

Thu nhập khác, ròng

-0.2

-172.1%

-0.2

-130.8%

-1.4

-996.1%

0.9

-49%

0.3

-84.8%

0.7

210.8%

-0.1

37.6%

1.7

262.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

110.7

180.8%

194.3

180.8%

137.6

-2.8%

164.8

1,147%

-137.1

-167.4%

-240.6

-204%

141.6

-29.8%

-15.7

-101.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

6.1

-397.8%

11.1

-434.3%

2.2

-18.8%

2.4

-285.9%

1.2

83%

2.1

87.1%

1.9

85.1%

0.6

99.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.2

-89.5%

6.5

-90.5%

2.4

-527.1%

2.4

378%

2.2

459.4%

68.1

147.2%

0.6

-83.8%

0.5

-73.2%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

5.9

-712.8%

4.6

-107%

4.6

-254.4%

0

103.6%

1

114%

66

474.3%

1.3

85.6%

0.1

99.9%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

104.9

177%

189.6

208.7%

133.1

-5.2%

164.8

1,139%

-136.1

-169.3%

-174.6

-171.9%

140.4

-27.2%

-15.8

-101.4%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

4.2

-32.3%

7.8

73.7%

10.4

-4.2%

10.9

-24.4%

6.2

-39.2%

4.5

1,119%

10.9

-2.8%

14.4

155.5%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

100.6

170.7%

181.9

201.6%

122.6

-5.3%

153.9

609.8%

-142.4

-176.5%

-179

-173.8%

129.5

-28.7%

-30.2

-102.8%

EPS Quý

471

170.7%

855

202.2%

574

-5.1%

720

523.5%

-666

-163.7%

-837

-136.7%

605

-70.9%

-170

-101.3%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả