menu
24hmoney
Tín hiệu
HVN (HOSE)

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

(Vietnam Airlines JSC)
22.60 +0.65 (+2.96%)

Cập nhật lúc 14:45:24 22/05

KL: 4,161,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

28,268.1

19.6%

24,058.6

22.9%

23,752.9

11.7%

20,635.2

11.9%

23,640.1

102.3%

19,573.3

112.5%

21,266.7

347.3%

18,436.6

179.4%

Các khoản giảm trừ

303.9

-108.3%

227.8

-123%

183.9

-66.6%

131.7

-24.8%

145.9

-130.6%

102.2

-200.2%

110.4

-493.8%

105.5

-71.3%

Doanh thu thuần

27,964.2

19%

23,830.8

22.4%

23,569.1

11.4%

20,503.5

11.8%

23,494.2

102.2%

19,471.1

112.1%

21,156.3

346.8%

18,331

180.4%

Giá vốn hàng bán

23,879.2

-10.9%

24,020.1

-18.3%

22,329.2

-6.4%

19,469.8

-4.1%

21,535

-63%

20,298.7

-97.3%

20,991.3

-171%

18,699.5

-106.9%

Lợi nhuận gộp

4,085

108.5%

-189.4

77.1%

1,239.9

651.4%

1,033.8

380.6%

1,959.2

222.8%

-827.6

25.3%

165

105.5%

-368.4

85.3%

Thu nhập tài chính

137.7

-62.4%

286.6

-69.7%

176.5

-4.9%

96.1

-30.2%

366.2

249.1%

945.7

26.2%

185.7

-66.9%

137.6

-2.8%

Chi phí tài chính

1,470.4

-90.1%

747.6

27%

1,894.8

-29.4%

738

35.7%

773.5

-46.4%

1,023.5

-227.7%

1,463.8

-200.7%

1,147.8

-171.6%

Chi phí tiền lãi

352.7

8.7%

380.7

-2.5%

397.1

-30.1%

391

-49.3%

386.1

-71.7%

371.4

-86.7%

305.1

-51.3%

262

-26.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

55.2

59.9%

10.9

116.6%

32.2

4.2%

35.4

-9.8%

34.5

10.3%

-65.8

46.5%

30.9

251.9%

39.3

195.7%

Chi phí bán hàng

1,389.6

-32.6%

991.5

6.2%

1,370.7

-61.1%

1,061.1

-60.9%

1,047.6

-187.1%

1,057.3

-324.3%

850.7

-200.6%

659.6

-112%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

517.5

-7.4%

573.5

-10.7%

542.8

-7.8%

453.9

2%

481.7

-23.4%

518.2

-5.2%

503.3

-44.8%

463.4

-2.1%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

900.4

1,473%

-2,204.4

13.4%

-2,359.6

3.1%

-1,087.7

55.8%

57.2

102.1%

-2,546.7

-65.8%

-2,436.2

32.1%

-2,462.4

31.4%

Thu nhập khác

3,634.7

10,002%

362

304.1%

232.7

865.2%

37

31.3%

36

-78.5%

89.6

-82%

24.1

-84.3%

28.2

-23.8%

Chi phí khác

-6.8

90.8%

-77.3

-27.6%

-4.6

92.3%

-221.2

-379.8%

-73.9

-58.9%

-60.6

-67.2%

-59.9

-137.7%

-46.1

-45.1%

Thu nhập khác, ròng

3,627.9

9,672%

284.7

882.9%

228.1

737.4%

-184.2

-928.8%

-37.9

-131.3%

29

-93.7%

-35.8

-127.9%

-17.9

-441.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

4,528.3

23,337%

-1,919.8

23.8%

-2,131.5

13.8%

-1,271.9

48.7%

19.3

100.7%

-2,517.8

-134%

-2,472

28.6%

-2,480.3

30.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

88.6

-54.3%

64.5

30.5%

69.3

12%

81.1

-16.6%

57.4

5.1%

92.8

-18.8%

78.7

-57.5%

69.5

-17.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

1.4

88.5%

2

-92%

2.5

-159.2%

4.2

346.3%

0.8

119.3%

24.9

183.5%

4.2

119.8%

1.7

49.2%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

87.2

-53.8%

62.5

7.9%

71.7

3.8%

76.8

-7.9%

56.7

12.1%

67.9

37.1%

74.5

-5.1%

71.2

-14.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

4,441.1

11,994%

-1,982.3

23.3%

-2,203.2

13.5%

-1,348.7

47.1%

-37.3

98.6%

-2,585.6

-118.4%

-2,546.5

27.9%

-2,551.5

30%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

106.7

60.9%

82.3

7.5%

74

-3%

66.4

1,983%

66.3

191.1%

76.5

269.1%

76.3

146.9%

3.2

104%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

4,334.4

4,281%

-2,064.6

22.4%

-2,277.2

13.2%

-1,415.2

44.6%

-103.6

96%

-2,662.2

-133.8%

-2,622.8

22.1%

-2,554.7

28.4%

EPS Quý

1,957

4,263%

-932

22.5%

-1,028

13.2%

-639

44.6%

-47

96%

-1,202

-133.8%

-1,184

N/A

-1,154

54.1%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại