menu
24hmoney
Tín hiệu
HNA (HOSE)

Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na

(Hua Na Hydropower Joint Stock Company)
27.20 +0.50 (+1.87%)

Cập nhật lúc 14:45:06 18/07

KL: 3,200 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

102.3

-47.9%

227.6

-31.7%

235.9

-44.8%

89

-55.4%

196.4

-8.9%

333.2

66.5%

427.2

139.3%

199.6

43.5%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

102.3

-47.9%

227.6

-31.7%

235.9

-44.8%

89

-55.4%

196.4

-8.9%

333.2

66.5%

427.2

139.3%

199.6

43.5%

Giá vốn hàng bán

97.3

12%

122

4.8%

113

8.7%

100.1

3.7%

110.5

0.9%

128.2

-10.4%

123.8

-19.6%

104

-4.9%

Lợi nhuận gộp

5

-94.2%

105.6

-48.5%

122.9

-59.5%

-11.1

-111.6%

85.9

-17.4%

205

144%

303.4

304.5%

95.6

139.1%

Thu nhập tài chính

1.4

-78.5%

0.9

-70.8%

1.5

12.1%

5.1

335.2%

6.4

490.4%

3.1

134%

1.3

-5.2%

1.2

-10.7%

Chi phí tài chính

4.4

66.1%

4.6

68.4%

6.8

59.8%

9.9

49%

12.9

38.7%

14.6

38.3%

17

36.6%

19.4

30.3%

Chi phí tiền lãi

2.8

77.1%

5.1

63.5%

6.6

59.4%

9.5

49.2%

12.2

40.1%

13.9

39.5%

16.2

37.6%

18.7

31.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

6.6

-9.4%

12.9

-19.3%

6.5

-2.4%

8

-15.4%

6

-48.3%

10.8

0.7%

6.3

-61.2%

6.9

-30.1%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-4.6

-106.2%

89

-51.3%

111.1

-60.5%

-23.9

-133.9%

73.4

-8.3%

182.7

259.7%

281.4

515.4%

70.5

767.9%

Thu nhập khác

1

16,457%

0.1

854.4%

0

31.6%

-0

-100.8%

0

-60.1%

0

-31.6%

0

-4.7%

0

-14.9%

Chi phí khác

-0.3

N/A

-0.1

-11.3%

-0

92.7%

-0.2

N/A

N/A

N/A

-0.1

93%

-0.2

-34,239%

N/A

N/A

Thu nhập khác, ròng

0.8

12,416%

0

107.6%

0

102.3%

-0.2

-1,242%

0

-58.5%

-0.1

93.8%

-0.2

-1,382%

0

-4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-3.8

-105.2%

89

-51.3%

111.1

-60.5%

-24

-134.1%

73.4

-8.3%

182.6

271.7%

281.3

514.9%

70.5

766.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

4.6

50.3%

5.6

60.4%

1.2

133.7%

3.7

8.1%

9.3

-243.1%

14.1

-514.5%

3.5

-760.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N/A

N/A

4.6

50.3%

5.6

60.4%

1.2

133.7%

3.7

8.1%

9.3

-243.1%

14.1

-514.5%

3.5

-760.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-3.8

-105.4%

84.4

-51.3%

105.5

-60.5%

-22.9

-134.1%

69.7

-8.3%

173.3

273.4%

267.2

514.9%

67

766.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-3.8

-105.4%

84.4

-51.3%

105.5

-60.5%

-22.9

-134.1%

69.7

-8.3%

173.3

273.4%

267.2

514.9%

67

766.9%

EPS Quý

-16

-105.4%

359

-51.3%

449

-60.5%

-97

-134.2%

296

-8.4%

737

274.1%

1,136

514%

284

787.5%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả