HLC (HNX)

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

19.20 +1.50 (+8.47%)

Cập nhật lúc 15:04:52 16/09

KL: 147,800 CP

Ban lãnh đạo

Họ tên Chức vụ Năm sinh