menu
24hmoney
Tín hiệu
GMD (HOSE)

Công ty Cổ phần Gemadept

(Gemadept Corporation)
78.30 -3.40 (-4.16%)

Cập nhật lúc 14:45:06 15/04

KL: 1,962,100 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

1,033.8

-3%

997.9

0.6%

912.2

-6.7%

902

2.5%

1,065.9

2.7%

991.9

36.1%

977.9

30.1%

879.9

28%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

1,033.8

-3%

997.9

0.6%

912.2

-6.7%

902

2.5%

1,065.9

2.7%

991.9

36.1%

977.9

30.1%

879.9

28%

Giá vốn hàng bán

608.2

0.5%

533.2

9.6%

452.8

16.5%

475.4

9.9%

611.5

16.8%

589.5

-26.7%

542

-25.4%

527.7

-23.1%

Lợi nhuận gộp

425.7

-6.3%

464.7

15.5%

459.4

5.4%

426.6

21.1%

454.4

49.9%

402.4

52.7%

436

36.5%

352.2

36%

Thu nhập tài chính

24.2

193.2%

32.9

341%

1,863.1

43,070%

20.8

394.4%

8.3

40.7%

7.5

121.9%

4.3

-51.6%

4.2

-80.5%

Chi phí tài chính

25.1

5.8%

51.1

17%

53.3

7%

39.8

-23.1%

26.6

-107.8%

61.5

-165.4%

57.3

-28%

32.3

-17.4%

Chi phí tiền lãi

37.8

-6.5%

41.6

-26.3%

19

41.4%

36.5

-22.4%

35.5

-20.8%

33

-7.3%

32.4

-8.6%

29.8

-1.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

139.2

97.7%

52.2

-52.3%

58.9

-41.7%

21.4

-83%

70.4

-13.9%

109.4

61.2%

101.1

48.6%

125.5

408.8%

Chi phí bán hàng

28.6

20.6%

14.4

59.4%

42.4

-21.9%

29.7

24.7%

36

12.1%

35.4

26.5%

34.8

11.5%

39.4

-14.8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

247.4

-60.4%

87.5

-2.4%

113.6

-33.6%

96.9

-36.4%

154.2

-108.2%

85.4

-2.4%

85

-18.6%

71

-7.9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

288

-8.9%

396.9

17.8%

2,172.1

496.3%

302.5

-10.8%

316.3

20.3%

336.9

87.3%

364.2

51.5%

339.2

90.9%

Thu nhập khác

23.3

155.4%

7.6

317.4%

15.1

102.9%

7.1

-40%

9.1

-40.7%

1.8

-75.4%

7.5

-36.1%

11.9

-26%

Chi phí khác

-58

21.6%

-6.7

-199.8%

-3

-95%

-1.3

-49.9%

-74

-57.2%

-2.2

-207.1%

-1.6

97.2%

-0.8

50.1%

Thu nhập khác, ròng

-34.7

46.5%

0.9

305.1%

12.1

105%

5.9

-46.8%

-64.8

-104.7%

-0.4

-106.4%

5.9

113.3%

11

-23.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

253.3

0.8%

397.8

18.2%

2,184.2

490.1%

308.4

-11.9%

251.4

8.7%

336.5

80.4%

370.1

88.6%

350.2

82.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

65

-27.5%

64.5

-26%

469.7

-1,142%

55.6

-84.4%

51

-51.9%

51.2

-117.1%

37.8

-31.8%

30.2

-46.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

3.2

-78.6%

5.1

138.6%

2.7

9.1%

2.1

319.7%

15.1

37.6%

2.2

664.2%

2.5

-76.8%

0.9

-327.5%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

61.8

-72.3%

59.3

-21.1%

466.9

-1,222%

53.5

-72.2%

35.9

-58.8%

49

-104.7%

35.3

-96.9%

31.1

-54%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

191.5

-11.1%

338.5

17.7%

1,717.2

412.9%

254.8

-20.1%

215.5

3.3%

287.5

76.8%

334.8

87.8%

319.2

85.7%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

76.7

186.3%

84.3

93.4%

66.8

44.7%

52.7

15.9%

26.8

40.6%

43.6

20.6%

46.2

25.6%

45.4

83.7%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

114.8

-39.2%

254.1

4.2%

1,650.4

471.7%

202.2

-26.1%

188.8

-0.5%

243.9

92.9%

288.7

103.9%

273.7

86.1%

EPS Quý

347

-39.8%

738

-0.8%

5,417

514.9%

617

-26.2%

576

-0.5%

744

92.8%

881

103.9%

836

86.2%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại