menu
24hmoney
Tín hiệu
GMD (HOSE)

Công ty Cổ phần Gemadept

(Gemadept Corporation)
67.50 +0.50 (+0.75%)

Cập nhật lúc 14:44:40 28/11

KL: 914,800 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

997.9

0.6%

912.2

-6.7%

902

2.5%

1,065.9

2.7%

991.9

36.1%

977.9

30.1%

879.9

28%

1,038.1

47.7%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

997.9

0.6%

912.2

-6.7%

902

2.5%

1,065.9

2.7%

991.9

36.1%

977.9

30.1%

879.9

28%

1,038.1

47.7%

Giá vốn hàng bán

533.2

9.6%

452.8

16.5%

475.4

9.9%

611.5

16.8%

589.5

-26.7%

542

-25.4%

527.7

-23.1%

735

-45.3%

Lợi nhuận gộp

464.7

15.5%

459.4

5.4%

426.6

21.1%

454.4

49.9%

402.4

52.7%

436

36.5%

352.2

36%

303.1

53.6%

Thu nhập tài chính

32.9

341%

1,863.1

43,070%

20.8

394.4%

8.3

40.7%

7.5

121.9%

4.3

-51.6%

4.2

-80.5%

5.9

65.7%

Chi phí tài chính

51.1

17%

53.3

7%

39.8

-23.1%

26.6

-107.8%

61.5

-165.4%

57.3

-28%

32.3

-17.4%

12.8

29%

Chi phí tiền lãi

41.6

-26.3%

19

41.4%

36.5

-22.4%

35.5

-20.8%

33

-7.3%

32.4

-8.6%

29.8

-1.8%

29.4

11.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

52.2

-52.3%

58.9

-41.7%

21.4

-83%

70.4

-13.9%

109.4

61.2%

101.1

48.6%

125.5

408.8%

81.8

68.7%

Chi phí bán hàng

14.4

59.4%

42.4

-21.9%

29.7

24.7%

36

12.1%

35.4

26.5%

34.8

11.5%

39.4

-14.8%

40.9

-0%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

87.5

-2.4%

113.6

-33.6%

96.9

-36.4%

154.2

-108.2%

85.4

-2.4%

85

-18.6%

71

-7.9%

74.1

32.8%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

396.9

17.8%

2,172.1

496.3%

302.5

-10.8%

316.3

20.3%

336.9

87.3%

364.2

51.5%

339.2

90.9%

263

227.9%

Thu nhập khác

7.6

317.4%

15.1

102.9%

7.1

-40%

9.1

-40.7%

1.8

-75.4%

7.5

-36.1%

11.9

-26%

15.4

101.1%

Chi phí khác

-6.7

-199.8%

-3

-95%

-1.3

-49.9%

-74

-57.2%

-2.2

-207.1%

-1.6

97.2%

-0.8

50.1%

-47

-1,406%

Thu nhập khác, ròng

0.9

305.1%

12.1

105%

5.9

-46.8%

-64.8

-104.7%

-0.4

-106.4%

5.9

113.3%

11

-23.2%

-31.7

-801.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

397.8

18.2%

2,184.2

490.1%

308.4

-11.9%

251.4

8.7%

336.5

80.4%

370.1

88.6%

350.2

82.4%

231.3

173.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

64.5

-26%

469.7

-1,142%

55.6

-84.4%

51

-51.9%

51.2

-117.1%

37.8

-31.8%

30.2

-46.4%

33.6

-52.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

5.1

138.6%

2.7

9.1%

2.1

319.7%

15.1

37.6%

2.2

664.2%

2.5

-76.8%

0.9

-327.5%

11

344.2%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

59.3

-21.1%

466.9

-1,222%

53.5

-72.2%

35.9

-58.8%

49

-104.7%

35.3

-96.9%

31.1

-54%

22.6

-15.4%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

338.5

17.7%

1,717.2

412.9%

254.8

-20.1%

215.5

3.3%

287.5

76.8%

334.8

87.8%

319.2

85.7%

208.7

220.4%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

84.3

93.4%

66.8

44.7%

52.7

15.9%

26.8

40.6%

43.6

20.6%

46.2

25.6%

45.4

83.7%

19.1

40.5%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

254.1

4.2%

1,650.4

471.7%

202.2

-26.1%

188.8

-0.5%

243.9

92.9%

288.7

103.9%

273.7

86.1%

189.6

267.8%

EPS Quý

738

-0.8%

5,417

514.9%

617

-26.2%

576

-0.5%

744

92.8%

881

103.9%

836

86.2%

579

261.9%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại