menu
24hmoney
Tín hiệu
GDA (UPCOM)

Công ty cổ phần Tôn Đông Á

(Công ty cổ phần Tôn Đông Á)
21.80 -0.50 (-2.24%)

Cập nhật lúc 14:53:07 19/04

KL: 101,200 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22

Doanh thu

4,630.7

6.3%

4,098.2

-2.8%

4,791.8

-29.2%

3,942

-37.8%

4,358.5

N/A

4,216.3

N/A

6,766.5

N/A

6,339.6

Các khoản giảm trừ

10.1

60.9%

10.7

-8.7%

4.9

9.1%

2.5

90.2%

25.8

N/A

9.8

N/A

5.4

N/A

25.4

Doanh thu thuần

4,620.6

6.7%

4,087.5

-2.8%

4,786.9

-29.2%

3,939.5

-37.6%

4,332.7

N/A

4,206.5

N/A

6,761.1

N/A

6,314.2

Giá vốn hàng bán

4,312.1

2.7%

3,876.7

9.2%

4,470.8

25.3%

3,645.8

36.9%

4,433.2

N/A

4,267.6

N/A

5,980.8

N/A

5,773

Lợi nhuận gộp

308.5

407%

210.8

444.9%

316.1

-59.5%

293.7

-45.7%

-100.5

N/A

-61.1

N/A

780.3

N/A

541.2

Thu nhập tài chính

58.9

-38.1%

97.6

-17.4%

147.1

45.8%

74.8

-19.5%

95.2

N/A

118.1

N/A

100.9

N/A

92.9

Chi phí tài chính

84.1

59.1%

83.8

20.3%

102.4

14.1%

100.9

-37.6%

205.8

N/A

105.1

N/A

119.2

N/A

73.4

Chi phí tiền lãi

56.7

11.9%

62.3

9.8%

94.8

-52%

82.8

-57%

64.4

N/A

69.1

N/A

62.4

N/A

52.7

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

224.5

0%

155

15.7%

218.6

60%

166.2

40.8%

224.5

N/A

183.9

N/A

547.3

N/A

280.8

Chi phí quản lý doanh nghiệp

33.1

-54.7%

5.9

129.2%

20.2

66.8%

15.7

37.5%

21.4

N/A

20.2

N/A

60.8

N/A

25.1

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

25.8

105.6%

75.5

129.9%

122

-20.8%

85.6

-66.4%

-457.1

N/A

-252.4

N/A

154

N/A

254.8

Thu nhập khác

1.6

-19.1%

3

28.3%

1.1

-75.5%

1.2

-46.8%

2

N/A

2.3

N/A

4.4

N/A

2.2

Chi phí khác

-3.5

-794.6%

-6.3

-231.1%

0.1

816.5%

-0.2

32.3%

-0.4

N/A

-1.9

N/A

-0

N/A

-0.3

Thu nhập khác, ròng

-1.9

-216.1%

-3.4

-923.5%

1.1

-73.7%

1

-48.6%

1.6

N/A

0.4

N/A

4.3

N/A

2

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

23.9

105.3%

72.2

128.6%

123.2

-22.2%

86.6

-66.3%

-455.5

N/A

-252

N/A

158.3

N/A

256.8

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

11.2

-138.8%

4.9

-90.6%

15.7

52.8%

0.5

98.9%

28.9

N/A

52.1

N/A

33.2

N/A

48.5

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

7

-74.5%

17.4

-152.2%

15.1

2,037%

4.5

-20.9%

27.4

N/A

6.9

N/A

0.7

N/A

3.7

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

4.2

-107.5%

12.5

-127.7%

0.5

98.3%

5

90.4%

56.3

N/A

45.2

N/A

32.5

N/A

52.2

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

19.7

104.9%

59.6

128.8%

122.6

-2.6%

81.6

-60.1%

-399.2

N/A

-206.8

N/A

125.9

N/A

204.6

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

19.7

104.9%

59.6

128.8%

122.6

-2.6%

81.6

-60.1%

-399.2

N/A

-206.8

N/A

125.9

N/A

204.6

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại