menu
24hmoney
Tín hiệu
EVS (HNX)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

(Everest Securities Joint Stock Company)
8.00 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:13 22/02

KL: 300,900 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

120.7

-27.9%

136.7

56.2%

63.7

-81.5%

61.9

-79.9%

167.5

-62.8%

87.5

-69.3%

343.2

36.1%

307.2

144.5%

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

5.1

-42%

8.5

-48.9%

7.4

-63.2%

5.7

-81.9%

8.8

-81.8%

16.7

-53.7%

20

-27%

31.2

37.7%

Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

0.7

0%

N/A

N/A

0.1

-99.9%

N/A

N/A

0.7

-99.4%

N/A

N/A

83.2

24.2%

84.9

1,314%

Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động tư vấn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu lưu ký chứng khoán

0.5

-19.4%

0.4

-31.2%

0.4

-27.9%

0.5

-35.2%

0.6

-27.6%

0.6

0.6%

0.6

26%

0.7

55.1%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu cho thuê sử dụng tài sản

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu khác

0

952%

0

2,753%

0.4

-62.1%

0

-99.8%

0

-99.9%

0

-100%

0.9

-92.3%

8.2

N/A

Các khoản giảm trừ doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh

120.7

-27.9%

136.7

56.2%

63.7

-81.5%

61.9

-79.9%

167.5

-62.8%

87.5

-69.3%

343.2

36.1%

307.2

144.5%

Chi phí hoạt động kinh doanh

103.2

-81.5%

41.7

83.9%

28.7

83.7%

84.9

64.8%

56.9

61.7%

259

-14.6%

176.1

-68.7%

240.7

-783.9%

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

17.5

-84.2%

95

155.4%

35

-79.1%

-23

-134.6%

110.7

-63.3%

-171.4

-387.7%

167.1

13.1%

66.5

-32.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

16.3

-79.6%

14.9

-13.6%

13.1

21%

12.7

-32.6%

9.1

30.9%

13.1

-91.4%

16.6

-185.9%

9.6

-67.3%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

5.2

-94.8%

72.2

138.7%

14

-90%

-44.1

-217.8%

100.8

-62.3%

-186.5

-651.7%

139.5

8.5%

37.4

-59.6%

Thu nhập khác

0.3

N/A

N/A

N/A

0

-96.8%

0

-84.1%

N/A

N/A

N/A

N/A

0.2

N/A

0

N/A

Chi phí khác

N/A

N/A

N/A

N/A

-0.5

-15,747%

-0

N/A

N/A

N/A

-0.6

N/A

-0

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận khác

0.3

N/A

N/A

N/A

-0.5

-318%

-0

-118%

N/A

N/A

-0.6

N/A

0.2

N/A

0

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

5.5

-94.6%

72.2

138.6%

13.5

-90.3%

-44.1

-217.8%

100.8

-62.3%

-187.1

-653.5%

139.8

8.7%

37.4

-59.6%

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

6.1

43.5%

5.1

N/A

4.3

35.3%

3.3

90.7%

10.8

28.2%

N/A

N/A

6.6

44.8%

35.6

-834.4%

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

5.1

151.9%

9.2

-122.4%

1.4

106.7%

12

-57.1%

9.7

72.7%

40.9

60.7%

21.1

-62.7%

28.1

295.1%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

4.4

-94.5%

58

139.6%

10.6

-90.5%

-35.4

-218.2%

80.2

-63%

-146.3

-638.6%

112

8.1%

29.9

-59.8%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

4.4

-94.5%

58

139.6%

10.6

-90.5%

-35.4

-218.2%

80.2

-63%

-146.3

-638.6%

112

8.1%

29.9

-59.8%

Lợi ích cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại