menu
24hmoney
DLG (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

(Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company)
2.27 +0.05 (+2.25%)

Cập nhật lúc 14:45:26 27/01

KL: 925,200 CP

Tin về mã DLG Bài viết về mã DLG
Xem thêm Xem thêm