menu
24hmoney
Tín hiệu
DGC (HOSE)

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

(Duc Giang Chemicals Group Joint Sock Company)
97.30 -0.20 (-0.21%)

Cập nhật lúc 14:44:42 05/12

KL: 2,049,000 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

2,464.4

-33.3%

2,424.5

-39.4%

2,483.1

-31.7%

3,111.5

-10%

3,695.9

75.5%

4,002.5

96.3%

3,635.1

86.5%

3,456.3

118.2%

Các khoản giảm trừ

0.8

N/A

10.9

-9,503%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.1

N/A

0.8

-294%

N/A

N/A

Doanh thu thuần

2,463.5

-33.3%

2,413.6

-39.7%

2,483.1

-31.7%

3,111.5

-10%

3,695.9

75.5%

4,002.4

96.3%

3,634.4

86.5%

3,456.3

118.2%

Giá vốn hàng bán

1,623.7

20.8%

1,473.4

21.4%

1,592.8

17.4%

1,822.1

1%

2,050

-39.8%

1,874.5

-21.4%

1,928

-27%

1,840.3

-52.9%

Lợi nhuận gộp

839.8

-49%

940.1

-55.8%

890.3

-47.8%

1,289.4

-20.2%

1,645.9

157.1%

2,127.9

329.9%

1,706.3

296.3%

1,616

325%

Thu nhập tài chính

203.3

41.6%

181.2

68.2%

164.2

94.8%

197.5

204.8%

143.6

254.9%

107.8

231.4%

84.3

156.5%

64.8

111.5%

Chi phí tài chính

21.9

-48.8%

24.8

47.3%

20

-56%

75.3

-179.5%

14.7

-38.1%

47

-126.3%

12.8

-30.9%

26.9

-34.9%

Chi phí tiền lãi

8.4

-61.3%

8.9

-160.6%

6.8

-149.1%

6.3

-144.4%

5.2

-63.7%

3.4

4%

2.7

37.6%

2.6

43.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

117.7

18.7%

107.9

38%

114.7

22.8%

156.9

-9.4%

144.8

-17.9%

174.1

-42.4%

148.6

-29.5%

143.4

-52%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

39.1

-16%

39.1

-131.1%

34

19.8%

54.6

-11.2%

33.7

-11.4%

16.9

40.7%

42.5

-47.7%

49.1

-73.2%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

864.5

-45.9%

949.6

-52.5%

885.8

-44.2%

1,200.1

-17.9%

1,596.3

208.8%

1,997.7

461.3%

1,586.8

411.4%

1,461.4

444.8%

Thu nhập khác

0.8

-84.8%

1.4

-45.9%

0.3

-50.5%

0.1

-98.4%

5.1

1,676%

2.5

387.2%

0.5

-34.2%

5.7

277.7%

Chi phí khác

-1.7

68.8%

-0.9

39.6%

-1.4

-37.4%

-5.6

45.3%

-5.3

-311.9%

-1.5

26.8%

-1

16.6%

-10.2

0.6%

Thu nhập khác, ròng

-0.9

-254.3%

0.5

-54.2%

-1.1

-140.3%

-5.5

-21.3%

-0.3

75%

1.1

175.2%

-0.5

-21.4%

-4.5

48.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

863.6

-45.9%

950.1

-52.5%

884.7

-44.2%

1,194.6

-18%

1,596

209.3%

1,998.8

463.9%

1,586.4

411.9%

1,456.8

461.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

58.9

31.7%

70.4

34.9%

64.5

20.2%

59.9

-8.2%

86.2

-203.8%

108.1

-388.2%

80.9

-350.9%

55.4

-238.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

1.8

-145%

0.6

-110.7%

2.6

107.1%

11.1

-1,038%

3.9

645.5%

5.6

580%

1.2

N/A

1

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

60.7

26.3%

71

30.7%

61.9

22.2%

71

-26.1%

82.3

-195.4%

102.5

-380.7%

79.6

-344%

56.4

-244.9%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

802.9

-47%

879.1

-53.6%

822.8

-45.4%

1,123.6

-19.8%

1,513.7

210.1%

1,896.3

469.2%

1,506.8

416.1%

1,400.5

476%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

41.5

-58.4%

38.4

-65.4%

35.6

-79.2%

91.2

-5.4%

99.7

930.2%

110.8

861.4%

170.9

2,037%

96.4

1,302%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

761.4

-46.1%

840.7

-52.9%

787.1

-41.1%

1,032.4

-20.8%

1,413.9

195.6%

1,785.5

455.2%

1,335.8

370.4%

1,304.1

452%

EPS Quý

1,884

-46.2%

2,081

269.6%

1,948

-73.5%

2,555

-64.3%

3,500

33.1%

563

-63.3%

7,340

309.1%

7,165

379.9%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại