menu
24hmoney
Tín hiệu
CTS (HOSE)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Vietnam Bank for Industry and Trade Securities Joint Stock Company)
40.50 +2.30 (+6.02%)

Cập nhật lúc 14:45:02 12/04

KL: 3,940,700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

311.1

62.1%

255.8

77.7%

378.8

22.3%

199

-12.1%

192

-57.4%

144

-28.5%

309.8

21.6%

226.4

43.1%

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

26.9

29.8%

34.1

79.1%

24.6

-6.1%

14.7

-58.8%

20.8

-59.7%

19

-47.9%

26.2

-27%

35.8

43.7%

Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

0.2

-33.6%

0.6

1,110%

1.5

-56.2%

0

-99.3%

0.3

-28.5%

0

-97.3%

3.4

490.5%

5.4

1,695%

Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động tư vấn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu lưu ký chứng khoán

3.4

-39.9%

4.1

24.2%

4.1

-7.5%

2.4

-49.6%

5.6

-15.4%

3.3

-25.3%

4.4

-71.4%

4.7

-53.3%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu cho thuê sử dụng tài sản

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu khác

0.1

7.4%

0.1

17.7%

0.1

-35.4%

0.1

-85.8%

0.1

-60.4%

0.1

-49.9%

0.2

-49%

0.6

135.4%

Các khoản giảm trừ doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh

311.1

62.1%

255.8

77.7%

378.8

22.3%

199

-12.1%

192

-57.4%

144

-28.5%

309.8

21.6%

226.4

43.1%

Chi phí hoạt động kinh doanh

132.9

-36.2%

68.7

-23.8%

165.6

30.8%

86.5

-3.3%

97.6

26.8%

55.5

50%

239.4

-501.7%

83.8

-29.5%

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

178.2

88.9%

187

111.5%

213.2

202.7%

112.5

-21.2%

94.3

-70.2%

88.5

-2.1%

70.4

-67.3%

142.7

52.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

43.7

-20.8%

33.2

-76.5%

27.2

-57.9%

19.3

-10%

36.2

-8.9%

18.8

-26.5%

17.2

14.7%

17.6

-28.3%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

57.7

904.8%

64.8

381.5%

94.2

2,324%

13.5

-80.3%

-7.2

-103%

13.5

-63.3%

3.9

-97.5%

68.5

38.5%

Thu nhập khác

0.6

3,688%

0

19.5%

0.3

1,109%

0

-66.3%

0

-90.3%

0

-55.5%

0

-96%

0

-7.7%

Chi phí khác

0

N/A

-0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận khác

0.6

3,708%

-0

-411.1%

0.3

1,966%

0

-66.3%

0

-90.3%

0

-55.5%

0

-97.7%

0

-7.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

58.3

915.5%

64.7

380.6%

94.5

2,323%

13.5

-80.3%

-7.2

-103%

13.5

-63.3%

3.9

-97.5%

68.6

38.5%

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

19.3

-1,418%

4.3

0.7%

33.2

-228.2%

8.4

60.1%

1.5

104.4%

4.4

23%

10.1

46.6%

21

-777.6%

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

6.4

-369.1%

7.3

75.1%

15.1

55.6%

5.7

-43.3%

2.4

116.4%

4.1

519.5%

9.7

175.7%

10

238%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

32.6

1,088%

67.7

410.3%

76.5

2,083%

10.8

-81.3%

-3.3

-101.7%

13.3

-55.8%

3.5

-97.2%

57.6

44.4%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

32.6

1,088%

67.7

410.3%

76.5

2,083%

10.8

-81.3%

-3.3

-101.7%

13.3

-55.8%

3.5

-97.2%

57.6

44.4%

Lợi ích cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

220

1,100%

455

295.6%

515

5,822%

72

-86.7%

-22

-101.2%

115

-59.2%

-9

-100.8%

541

44.3%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại