menu
24hmoney
Tín hiệu
CSI (UPCOM)

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam

(Vietnam Construction Securities Joint Stock Company)
33.60 -1.00 (-2.89%)

Cập nhật lúc 15:02:50 19/06

KL: 32,900 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

0.6

-83.6%

3.3

-85.4%

2.7

-46.6%

2.7

-63.7%

3.9

22.1%

22.6

166.4%

5

-39.4%

7.5

-27.3%

Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán

0.5

13.6%

0.4

-24.9%

0.6

-3.2%

0.5

-86.6%

0.5

-61.3%

0.5

-53.5%

0.6

-17.8%

3.8

374.7%

Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu hoạt động tư vấn

N/A

N/A

2.7

217.9%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.8

-75.9%

2

-65.7%

2.8

-49.2%

Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu lưu ký chứng khoán

0

-6.6%

0

7.2%

0

37.3%

0

60.2%

0

14%

0

-39.4%

0

-53.3%

0

-70%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu cho thuê sử dụng tài sản

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu khác

0

-78.7%

0.1

23.5%

0

N/A

0

N/A

0

N/A

0.1

-10.6%

N/A

N/A

N/A

N/A

Các khoản giảm trừ doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh

0.6

-83.6%

3.3

-85.4%

2.7

-46.6%

2.7

-63.7%

3.9

22.1%

22.6

166.4%

5

-39.4%

7.5

-27.3%

Chi phí hoạt động kinh doanh

1.3

63.8%

1.2

72%

2.9

26.1%

2.3

-1.3%

3.5

-81.5%

4.3

-35.7%

3.9

-90.4%

2.2

50.2%

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

-0.6

-258.5%

2.1

-88.5%

-0.2

-115.6%

0.5

-91.2%

0.4

-68.6%

18.3

243.3%

1.2

-81.6%

5.3

-9.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3.3

12.6%

3

22.6%

2.9

-5.8%

3.1

-22.4%

3.8

-60.2%

3.9

-109.2%

2.8

-44.1%

2.6

-38.4%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

-3.9

-16.1%

-0.9

-106.5%

-3.1

-92%

-2.7

-198.4%

-3.4

-209.2%

14.4

314.7%

-1.6

-137.3%

2.7

-32.2%

Thu nhập khác

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

-0.4

-13.1%

-0.3

-28,174%

-0.4

N/A

-0.4

N/A

-0.3

N/A

-0

N/A

0

69%

0

100%

Lợi nhuận khác

-0.4

-13.1%

-0.3

-28,174%

-0.4

N/A

-0.4

N/A

-0.3

N/A

-0

N/A

0

69%

0

100%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

-4.3

-15.8%

-1.3

-108.8%

-3.5

-114.4%

-3

-212%

-3.7

-239.3%

14.4

314.6%

-1.6

-137.3%

2.7

-31.6%

Chi phí thuế thu nhập hiện hành

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.6

-249.7%

N/A

N/A

0.3

52.7%

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

0.5

-978.3%

0.7

-199.9%

N/A

N/A

0.4

N/A

0.1

N/A

0.7

N/A

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

-4.3

-15.8%

-1.3

-110.3%

-3.9

-150%

-3.8

-221%

-3.7

-239.3%

12.3

346.4%

-1.6

-144.4%

3.1

-5.7%

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ

-4.3

-15.8%

-1.3

-110.3%

-3.9

-150%

-3.8

-221%

-3.7

-239.3%

12.3

346.4%

-1.6

-144.4%

3.1

-5.7%

Lợi ích cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EPS Quý

-256

-15.8%

-76

-110.4%

-234

-148.9%

-223

-220.5%

-221

-240%

730

347.9%

-94

-144.6%

185

-5.6%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả