menu
24hmoney
Tín hiệu
CIG (HOSE)

Công ty Cổ phần COMA18

(Coma18 Joint stock Company)
5.13 -0.10 (-1.91%)

Cập nhật lúc 14:45:01 19/07

KL: 51,500 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

4

-82.3%

17.1

-61.5%

4.9

-55.6%

21.3

76.5%

22.8

45.2%

44.5

114.4%

11.1

46.4%

12.1

2,353%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

4

-82.3%

17.1

-61.5%

4.9

-55.6%

21.3

76.5%

22.8

45.2%

44.5

114.4%

11.1

46.4%

12.1

2,353%

Giá vốn hàng bán

2.6

87.4%

12.6

68.7%

3.2

69.4%

8.6

37.4%

20.6

-122.4%

40.2

-167.9%

10.5

-271.4%

13.8

-1,999%

Lợi nhuận gộp

1.4

-33.1%

4.5

5.4%

1.7

175.4%

12.7

838.4%

2.1

-66.6%

4.3

-25.1%

0.6

-95.5%

-1.7

-942%

Thu nhập tài chính

0

-93.8%

0

-100%

0

157.7%

0

18.5%

0

678.6%

10.8

N/A

0

-66.9%

0

30.3%

Chi phí tài chính

0

24.7%

0.1

100.4%

0.1

10.6%

1

43.6%

0.1

58.8%

12.5

-7,107%

0.1

67.8%

1.9

-916.3%

Chi phí tiền lãi

0

24.7%

0.1

100.4%

0.1

10.6%

1

43.6%

0.1

58.8%

12.5

-7,107%

0.1

67.8%

1.9

-916.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

1.8

-1.9%

1.5

27.1%

1.1

34.5%

9

-43.5%

1.8

-1.5%

2

-53%

1.7

-22.8%

6.3

-293.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-0.4

-241.8%

3.1

535.3%

0.6

153.1%

2.6

126.6%

0.3

-93.3%

0.5

-88.5%

-1.1

-109%

-9.9

-407.3%

Thu nhập khác

0.7

-85.7%

0.7

-81.6%

0.7

-79.5%

2.3

-18.4%

4.7

28.3%

4.1

7%

3.4

38.4%

2.9

5%

Chi phí khác

-1.1

67%

-2

62.7%

-1.4

9.4%

-1.6

-12.8%

-3.4

41.6%

-5.3

-342.2%

-1.5

-21.4%

-1.4

-18.9%

Thu nhập khác, ròng

-0.4

-133.8%

-1.2

-0.3%

-0.7

-134.6%

0.8

-47.3%

1.3

161.6%

-1.2

-146.9%

1.9

55.6%

1.5

-5.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-0.9

-153.9%

1.9

356.3%

-0.1

-110%

3.4

140.6%

1.6

-31.8%

-0.7

-110.7%

0.8

-93.9%

-8.4

-2,118%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.2

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

84.3%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

-100.3%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.2

N/A

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-0.9

-153.9%

1.9

356.3%

-0.1

-110%

3.4

147.5%

1.6

43.7%

-0.7

-110.7%

0.8

-93.9%

-7.2

-1,796%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-0

-1.9%

-0

81%

-0

-59.1%

-0

86.4%

-0

0.1%

-0

-865.5%

0

97.7%

-0.1

-7,520%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-0.9

-153.8%

1.9

356.4%

-0.1

-110%

3.4

148.3%

1.6

43.7%

-0.7

-110.7%

0.8

-93.9%

-7.1

-1,778%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả