menu
24hmoney
Tín hiệu
CCI (HOSE)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi

(CuChi Commercial And Industrial Developing Investment Joint Stock Company)
20.75 +0.30 (+1.47%)

Cập nhật lúc 14:45:07 19/04

KL: 9,200 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

105.2

1.8%

111.5

1.9%

110.8

N/A

99.6

-25.3%

103.3

-8.4%

109.4

23.9%

133.3

47.9%

112.8

40.3%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

105.2

1.8%

111.5

1.9%

110.8

N/A

99.6

-25.3%

103.3

-8.4%

109.4

23.9%

133.3

47.9%

112.8

40.3%

Giá vốn hàng bán

95

-2.1%

100.6

-13.8%

95.8

N/A

89.1

25.6%

93

8.5%

88.4

-13.9%

119.8

-55.3%

101.7

-49.8%

Lợi nhuận gộp

10.1

-1%

10.9

-48.2%

15

N/A

10.5

-22.3%

10.2

-7.6%

21

95.8%

13.5

4%

11.1

-11.3%

Thu nhập tài chính

5.6

-36.7%

7.1

15.6%

8.1

N/A

7.9

25.2%

8.9

-8.8%

6.1

-14.7%

6.3

21.3%

9.7

94.2%

Chi phí tài chính

7.6

171.4%

1.5

40.5%

3.8

N/A

5.3

127.7%

10.7

-20,051%

2.4

-4,749%

19

N/A

0.1

N/A

Chi phí tiền lãi

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

3.7

5.3%

5.7

-24.1%

4.1

N/A

5.2

-19%

3.9

-27.3%

4.6

6.1%

4.4

-30.9%

3.1

-2.6%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

4.8

-34.7%

4.8

-44.6%

2.6

N/A

6.3

-116.9%

3.6

-21%

3.3

40.8%

2.9

-11.1%

3

5.1%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

14.8

1,538%

6

-64.2%

12.6

N/A

12.2

289.1%

0.9

-93.8%

16.8

128.4%

-6.5

-152.7%

14.7

29.3%

Thu nhập khác

0

-6.3%

0

195.7%

0

N/A

0

-99.5%

0

-99.9%

0

23.8%

0

-37.8%

0

-4.1%

Chi phí khác

-0

N/A

N/A

N/A

0

N/A

-0

N/A

N/A

N/A

-0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu nhập khác, ròng

-0

-68,150%

0

215.6%

0

N/A

-0

-137.8%

0

-99.9%

0

16%

0

-37.8%

0

-4.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

14.8

1,537%

6.1

-64%

12.6

N/A

12.2

289.6%

0.9

-93.9%

16.8

128.2%

-6.4

-152.3%

14.7

29.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

3

-1,004%

1.3

56.8%

2.6

N/A

2.5

-266.8%

0.3

90.9%

3.1

-104.2%

1.5

162.1%

3

-29%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

3

-1,004%

1.3

59.4%

2.6

N/A

2.5

-266.8%

0.3

90.9%

3.1

-104.2%

1.5

162.1%

3

-29%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

11.8

1,766%

4.8

-65%

10

N/A

9.7

296.5%

0.6

-94.6%

13.7

134.5%

-4.9

-150%

11.7

29.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

11.8

1,766%

4.8

-65%

10

N/A

9.7

296.5%

0.6

-94.6%

13.7

134.5%

-4.9

-150%

11.7

29.3%

EPS Quý

579

1,767%

233

-62.9%

487

N/A

471

316.1%

31

-94.3%

628

124.3%

-218

-147.3%

544

27.7%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại