menu
24hmoney
Tín hiệu
BSG (UPCOM)

Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn

(Sai Gon Passenger Transport Joint Stock Company)
12.10 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:04:38 14/06

KL: 7,500 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

148

36.8%

144.7

-9.4%

130.1

0.1%

132.3

18.6%

108.2

28.7%

159.8

129.9%

129.9

389.7%

111.5

36.1%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

148

36.8%

144.7

-9.4%

130.1

0.1%

132.3

18.6%

108.2

28.7%

159.8

129.9%

129.9

389.7%

111.5

36.1%

Giá vốn hàng bán

119.2

-27.4%

125.8

-0.1%

107.6

-0.9%

103.5

-0.3%

93.6

-4.5%

125.6

-68.4%

106.6

-149.4%

103.2

-30.5%

Lợi nhuận gộp

28.8

96.9%

18.9

-44.6%

22.5

-3.5%

28.7

246.2%

14.6

365.4%

34.1

766.5%

23.3

243.5%

8.3

191%

Thu nhập tài chính

0.2

-65.9%

1.3

143.9%

1

205.8%

0.7

901.6%

0.7

234.8%

0.5

30.3%

0.3

20.9%

0.1

-56.1%

Chi phí tài chính

0.1

83%

0.2

75.5%

0.3

55.2%

0.4

49%

0.5

42%

0.9

5.7%

0.6

35.1%

0.8

39.6%

Chi phí tiền lãi

0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.9

45.5%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.6

40.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

0.6

-211.2%

0.5

-117%

0.4

-55.4%

0.8

-341%

0.2

-12.9%

0.2

-1,826%

0.3

-2,413%

0.2

-129.8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

18.6

-94.8%

11.8

45.9%

12.1

-22.9%

18.8

-94.9%

9.6

-246.3%

21.9

24.6%

9.8

-83.8%

9.7

-7.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

9.7

92%

7.6

-34.4%

10.7

-17%

9.4

511.9%

5.1

156%

11.6

133.5%

12.9

157.7%

-2.3

69%

Thu nhập khác

0.4

54.1%

0.5

-7.4%

1.4

307.2%

2.2

-41.5%

0.2

2.6%

0.6

94.1%

0.4

194.6%

3.7

712.2%

Chi phí khác

-0.4

-24.6%

-0.5

73.7%

-0.5

-32.8%

-0.8

-91%

-0.3

18.6%

-1.9

-427%

-0.4

-2%

-0.4

71.6%

Thu nhập khác, ròng

-0.1

35.2%

0

100.8%

1

21,452%

1.4

-58.8%

-0.1

42.5%

-1.3

-1,669%

-0

98%

3.3

413.7%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

9.7

94.9%

7.7

-25.7%

11.6

-9.6%

10.8

954.5%

5

153.6%

10.3

129.6%

12.9

157.1%

1

112.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

9.7

94.9%

7.7

-25.7%

11.6

-9.6%

10.8

954.5%

5

153.6%

10.3

129.6%

12.9

157.1%

1

112.1%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

9.7

94.9%

7.7

-25.7%

11.6

-9.6%

10.8

954.5%

5

153.6%

10.3

129.6%

12.9

157.1%

1

112.1%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

262

291.2%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-137

-17.1%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả