menu
24hmoney
Tín hiệu
BSA (UPCOM)

Công ty Cổ phần Thủy Điện Buôn Đôn

(Buon Don Hydropower Joint)
22.60 -0.20 (-0.88%)

Cập nhật lúc 14:29:10 19/04

KL: 5,500 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

109.8

-11.1%

128.4

-10.9%

48.9

-31.6%

57

-2.9%

123.5

-13.7%

144.1

53.1%

71.5

101.9%

58.7

5.3%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

109.8

-11.1%

128.4

-10.9%

48.9

-31.6%

57

-2.9%

123.5

-13.7%

144.1

53.1%

71.5

101.9%

58.7

5.3%

Giá vốn hàng bán

53.4

0.6%

71.2

-21.3%

32

27.7%

34.7

4.5%

53.8

7.6%

58.6

3.1%

44.3

-69.9%

36.3

12.8%

Lợi nhuận gộp

56.4

-19.1%

57.2

-33.1%

16.9

-37.9%

22.3

-0.3%

69.7

-17.8%

85.5

153.9%

27.2

191.5%

22.4

58.7%

Thu nhập tài chính

0.3

-51.3%

0.7

-1.9%

1.1

28.7%

1

45%

0.6

233.5%

0.7

4.5%

0.8

42.8%

0.7

103.3%

Chi phí tài chính

54.5

-489.3%

9.9

-32%

9.9

-61.7%

9.5

-62.3%

9.3

-56.4%

7.5

-14.3%

6.1

8.9%

5.9

19.1%

Chi phí tiền lãi

10.2

-10.1%

9.5

-25.9%

9.2

-49.8%

9.5

-61.5%

9.3

-56.4%

7.5

-14.3%

6.1

8.9%

5.9

19.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

17.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

4.3

-139.8%

4.9

-6.5%

3.4

-1.4%

2.9

-2.1%

10.8

284.3%

4.6

-49%

3.4

-9.1%

2.8

15%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-2.1

-103.9%

43

-41.9%

4.6

-75%

11

-24.1%

54.8

-25.2%

74.1

200.4%

18.5

20,445%

14.4

270.8%

Thu nhập khác

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu nhập khác, ròng

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-2.1

-103.8%

43

-41.9%

4.6

-75%

11

-24.1%

54.8

-25.2%

74.1

200.4%

18.5

20,445%

14.4

270.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

1.7

39.6%

2.2

41.4%

0.2

73.8%

0.6

23.6%

2.8

24.9%

3.7

-193.4%

1

-3,355%

0.7

-244.9%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.7

39.6%

2.2

41.4%

0.2

73.8%

0.6

23.6%

2.8

24.9%

3.7

-193.4%

1

-3,355%

0.7

-244.9%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-3.8

-107.2%

40.9

-41.9%

4.4

-75%

10.4

-24.1%

52

-25.2%

70.3

200.8%

17.6

27,940%

13.7

272.3%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-3.8

-107.2%

40.9

-41.9%

4.4

-75%

10.4

-24.1%

52

-25.2%

70.3

200.8%

17.6

27,940%

13.7

272.3%

EPS Quý

-57

-107%

622

-44%

67

-76%

159

-26.7%

815

-28.9%

1,111

184.9%

279

27,800%

217

255.7%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại