menu
24hmoney
Tín hiệu
BCC (HNX)

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

(Bim Son Cement Joint Stock Company)
9.00 -0.20 (-2.17%)

Cập nhật lúc 15:03:09 17/07

KL: 458,400 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Deloitte Việt NamTop 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

724.2

-17.2%

712.2

-25.3%

688.2

-32.4%

921

-18.8%

874.8

-26%

953.1

-20.8%

1,018.7

15.9%

1,133.9

-4.5%

Các khoản giảm trừ

34.4

-28.4%

31.5

6.2%

28.1

23%

28.4

N/A

26.8

N/A

33.6

-85,400%

36.5

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

689.7

-18.7%

680.7

-26%

660.2

-32.8%

892.6

-21.3%

847.9

-28.3%

919.5

-23.6%

982.2

11.8%

1,133.9

-4.5%

Giá vốn hàng bán

659.7

18.8%

661.9

24%

641.4

31.8%

823.4

14.2%

812

19.7%

870.6

20.3%

940.8

-16.7%

959.1

2%

Lợi nhuận gộp

30.1

-16.4%

18.8

-61.6%

18.8

-54.7%

69.2

-60.4%

36

-79%

48.9

-56.3%

41.4

-43%

174.8

-16%

Thu nhập tài chính

0.6

6,292%

0.1

287%

0

-36.7%

0

-48.9%

0

-14.5%

0

-97.2%

0

51.1%

0

19.7%

Chi phí tài chính

10.1

18.9%

12.3

-12.7%

11.9

-36.4%

12.7

-56.3%

12.4

-44.4%

10.9

-5.2%

8.7

19.8%

8.1

26.6%

Chi phí tiền lãi

9.9

20%

12.3

-12.6%

11.9

-36.4%

12.7

-56.3%

12.4

-44.4%

10.9

-6.7%

8.7

19.8%

8.1

26.6%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

45.9

-10.3%

38.6

-7.9%

32.9

21.1%

35

25.5%

41.6

3.9%

35.7

28.6%

41.7

-20.3%

47

-13.4%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

24.5

10.9%

37.4

-19.9%

31.3

14.9%

28.6

35.8%

27.5

23%

31.2

24.1%

36.8

-20.3%

44.6

-22.3%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-49.8

-9.3%

-69.4

-140%

-57.4

-25.2%

-7.1

-109.4%

-45.6

-154.7%

-28.9

-364.4%

-45.8

-1,223%

75.1

-36.9%

Thu nhập khác

0.3

-5.6%

0.9

12.5%

0.4

-57.7%

0.4

-41.9%

0.3

-93.8%

0.8

-78%

1

-30.7%

0.6

-44.9%

Chi phí khác

-0.2

94.3%

-18.8

-822.9%

-0.1

75.6%

-0

96.2%

-3.3

-206.1%

-2

90.5%

-0.5

91.2%

-1

78.6%

Thu nhập khác, ròng

0.1

104%

-17.9

-1,331%

0.3

-39%

0.3

182.2%

-3

-170.9%

-1.3

93%

0.5

111.3%

-0.4

89.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-49.7

-2.3%

-87.3

-189.5%

-57

-25.9%

-6.8

-109%

-48.6

-155.5%

-30.2

-332.8%

-45.3

-466.7%

74.7

-35.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

100%

N/A

N/A

4.3

211.4%

7.8

6,413%

16.9

34.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

100%

N/A

N/A

4.3

211.4%

7.8

6,413%

16.9

34.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-49.7

-2.3%

-87.3

-237.4%

-57

-51.9%

-6.8

-111.7%

-48.6

-170.8%

-25.9

-139.3%

-37.6

-362.6%

57.8

-35.6%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-1.1

39.4%

-1.4

10.5%

-1.4

1.3%

-1.4

16.7%

-1.9

-21.1%

-1.6

-6.3%

-1.4

22.8%

-1.7

1.6%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-48.6

-4%

-85.9

-253.3%

-55.7

-54%

-5.3

-109%

-46.8

-166.7%

-24.3

-160.2%

-36.1

-474.1%

59.5

-35%

EPS Quý

-394

-4%

-697

-253.8%

-452

-54.3%

-44

-109.1%

-379

-166.6%

-197

-159.2%

-293

-474.5%

483

-34.9%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả