menu
24hmoney
Tín hiệu
ATG (UPCOM)

Công ty Cổ phần An Trường An

(An Truong An Joint Stock Company)
6.20 +0.80 (+14.81%)

Cập nhật lúc 14:34:35 12/04

KL: 206,100 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

2.8

-47.5%

24.5

N/A

15.6

N/A

16.7

N/A

5.4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

2.8

-47.5%

24.5

N/A

15.6

N/A

16.7

N/A

5.4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Giá vốn hàng bán

3.5

35.2%

23

N/A

14.7

N/A

16.5

N/A

5.3

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận gộp

-0.6

-1,274%

1.5

N/A

0.8

N/A

0.1

N/A

0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu nhập tài chính

0

1,067%

0

-57%

0

-78%

0

1,338%

0

-97.8%

0

105.5%

0

-87.7%

0

508.5%

Chi phí tài chính

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí tiền lãi

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

0

N/A

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

1

98.4%

0.5

-1,325%

0.2

98.7%

0.1

-185.8%

63.7

-95,267%

0

-112.8%

16.6

-5,508%

0

0%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-1.7

97.4%

1

3,248%

0.6

103.6%

0

143.9%

-63.6

-96,863%

-0

99.5%

-16.6

N/A

-0

90%

Thu nhập khác

-0

-100.1%

0

N/A

0

N/A

N/A

N/A

0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

-0.3

99.1%

N/A

N/A

-0

-17,030%

N/A

N/A

-37.4

N/A

N/A

N/A

-0

95.7%

N/A

N/A

Thu nhập khác, ròng

-0.3

99.1%

0

N/A

-0

-17,030%

N/A

N/A

-37.3

N/A

N/A

N/A

-0

-100%

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-2

98%

1

3,248%

0.6

103.4%

0

143.9%

-100.9

N/A

-0

99.5%

-16.6

-332.1%

-0

90%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

N/A

N/A

0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N/A

N/A

N/A

N/A

0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-2

98%

1

3,248%

0.4

102.7%

0

143.9%

-100.9

N/A

-0

99.5%

-16.6

-332.1%

-0

90%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-2

98%

1

3,248%

0.4

102.7%

0

143.9%

-100.9

N/A

-0

99.5%

-16.6

-332.1%

-0

90%

EPS Quý

-131

N/A

69

3,550%

29

102.7%

1

150%

N/A

N/A

-2

N/A

-1,088

-332%

-2

90.9%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - App Tài chính, Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại