menu
24hmoney
Tín hiệu
AMV (HNX)

Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ

(American Vietnamese Biotech Incorporation)
3.30 -0.10 (-2.94%)

Cập nhật lúc 15:03:06 19/07

KL: 925,900 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

45.9

7%

45.4

-23.1%

52.9

-44.9%

54.9

-30.6%

42.9

-10%

59

N/A

96

56.2%

79.1

52.9%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

45.9

7%

45.4

-23.1%

52.9

-44.9%

54.9

-30.6%

42.9

-10%

59

N/A

96

56.2%

79.1

52.9%

Giá vốn hàng bán

38.6

-23.5%

34

28.7%

37.8

53.4%

43.7

-17.3%

31.3

14.7%

47.7

N/A

81.2

-260.2%

37.3

-28.5%

Lợi nhuận gộp

7.3

-37.4%

11.3

0.9%

15.1

1.7%

11.2

-73.3%

11.6

5.9%

11.2

N/A

14.9

-61.9%

41.8

84%

Thu nhập tài chính

0.3

43.1%

2.5

9,395%

0.4

-64.3%

0.8

-22.7%

0.2

-3.1%

0

N/A

1.2

88,077%

1.1

193.8%

Chi phí tài chính

3.3

34.6%

4.9

5.7%

5.4

-1.9%

5.3

1.4%

5.1

4.2%

5.2

N/A

5.3

26.2%

5.4

18.1%

Chi phí tiền lãi

4.7

1.7%

4.5

9.2%

5.2

-285.5%

4.9

0.1%

4.8

9.4%

5

N/A

1.3

74.4%

4.9

22%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

0.1

90.9%

0

91.3%

0.1

66.8%

1.3

-1,028%

0.7

-812.1%

0.2

N/A

0.2

67.9%

0.1

74%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.7

19.2%

4.6

-19.6%

3.5

12.9%

3.4

10.4%

3.3

-3.4%

3.8

N/A

4

-81.8%

3.8

-63.9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

1.5

-45.7%

4.3

115%

6.6

0.3%

2

-94%

2.8

5.1%

2

N/A

6.6

-77.3%

33.6

143.7%

Thu nhập khác

0

5,333%

0

57,925%

0

N/A

0.3

-67.3%

0

-100%

0

N/A

N/A

N/A

1

N/A

Chi phí khác

-0

81.1%

0.4

477%

-1.7

-1,331%

-0.2

-98.3%

-0.2

-105.4%

-0.1

N/A

-0.1

11.1%

-0.1

46%

Thu nhập khác, ròng

-0

81.2%

0.4

477.9%

-1.7

-1,331%

0.1

-90.2%

-0.2

-102.3%

-0.1

N/A

-0.1

11.1%

0.9

490.2%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1.5

-42.1%

4.8

150.9%

4.9

-23.9%

2.1

-93.9%

2.5

-81.6%

1.9

N/A

6.5

-77.6%

34.5

154.2%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

0.7

-34%

N/A

N/A

0

101.7%

0

96%

0.5

N/A

0.1

74.3%

0.1

-158.1%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N/A

N/A

0.7

-34%

N/A

N/A

0

101.7%

0

96%

0.5

N/A

0.1

74.3%

0.1

-158.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

1.5

-41.6%

4.1

195.2%

4.9

-22.4%

2.1

-93.9%

2.5

-80.9%

1.4

N/A

6.3

-77.7%

34.4

150.1%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-0.1

89%

0

100.7%

0.1

-83.3%

0.3

-53.5%

-0.9

-219.7%

-0.4

N/A

0.3

2,810%

0.6

232.2%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

1.6

-54.2%

4.1

130.3%

4.9

-19.4%

1.8

-94.5%

3.4

-72.5%

1.8

N/A

6

-78.7%

33.8

138.4%

EPS Quý

12

-53.9%

27

217.4%

37

-17.8%

14

-95.9%

26

-80.7%

-23

N/A

45

-86.6%

345

96%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả