menu
24hmoney
Tín hiệu
AGM (HOSE)

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang

(An Giang import export joint stock company)
6.28 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 08:30:02 28/11

KL: 0 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20

Doanh thu

223.7

-68.5%

162.7

-88.1%

159.6

-84.4%

363

-77.3%

711.1

-45.2%

1,362.6

104.9%

1,020.3

174.6%

1,598.1

254.8%

Các khoản giảm trừ

0

93.9%

0.4

55.8%

0.3

50.9%

0.4

93.1%

0.8

-1,335%

0.9

-192.2%

0.6

-275.7%

6

-1,884%

Doanh thu thuần

223.7

-68.5%

162.3

-88.1%

159.3

-84.4%

362.6

-77.2%

710.4

-45.2%

1,361.6

104.9%

1,019.7

174.5%

1,592

253.6%

Giá vốn hàng bán

213.2

67.8%

159.8

87.8%

150.5

84%

353.9

76.4%

663.2

46.1%

1,313.1

-111.5%

939.3

-177%

1,500.7

-259.5%

Lợi nhuận gộp

10.4

-77.8%

2.5

-94.8%

8.8

-89%

8.7

-90.5%

47.2

-29.5%

48.5

10.9%

80.4

148.7%

91.3

179.2%

Thu nhập tài chính

1.1

-81.8%

8

-76.2%

9.8

-66.6%

6.2

-84.3%

6.1

48.9%

33.8

1,782%

29.2

1,829%

39.7

563.8%

Chi phí tài chính

10.1

50.5%

27.4

42.6%

12.2

47.8%

50.5

-258.3%

20.4

-253.2%

47.7

-807.2%

23.4

-981.8%

14.1

-262.3%

Chi phí tiền lãi

10

38.7%

44.5

-174.5%

11.6

9.4%

27.3

-205.1%

16.3

-232.1%

16.2

-212.1%

12.8

-554.8%

8.9

-160.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

0.3

-65%

-1.9

-156.9%

N/A

N/A

5.7

957.8%

0.9

N/A

3.4

406.8%

N/A

N/A

-0.7

-152.7%

Chi phí bán hàng

8.8

86.5%

10.5

78.9%

15.9

75.7%

24.5

69%

65.2

-21.8%

49.6

-136.3%

65.7

-190.2%

79

-215%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3

62%

10.8

-63.4%

7.7

39.8%

49.3

-204.2%

8

-9.4%

6.6

8.3%

12.7

-132.1%

16.2

-168.1%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-10.1

74.3%

-40.1

-119.5%

-17.3

-323%

-103.7

-592.7%

-39.4

-999%

-18.3

-243.5%

7.7

118.5%

21

327%

Thu nhập khác

12.2

-4.5%

1.8

313.5%

1.6

-68.1%

0.3

-98.2%

12.8

1,189%

0.4

-33.3%

4.9

878.2%

13.6

533.7%

Chi phí khác

-0.4

80.9%

-1.3

-225.9%

-2.2

-1,725%

-0.2

-42.3%

-2.2

-1,099%

-0.4

-1,299%

-0.1

-183.4%

-0.2

87.3%

Thu nhập khác, ròng

11.8

11.8%

0.5

1,070%

-0.6

-113%

0

-99.7%

10.5

1,210%

0

-92.8%

4.8

942%

13.5

1,309%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1.7

105.7%

-39.6

-117.1%

-17.9

-242.7%

-103.6

-400.4%

-28.9

-657.1%

-18.2

-236.5%

12.5

213.2%

34.5

486.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

0.2

-110.3%

N/A

N/A

0.6

93%

0

100.1%

2.3

225%

2.5

-80%

8.3

-602.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

-139.1%

N/A

N/A

0.2

4.7%

N/A

N/A

0.1

195.8%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N/A

N/A

0.2

-111.1%

N/A

N/A

0.6

92.5%

0

100.1%

2.1

204.2%

2.5

-80%

8.2

-612.2%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

1.7

105.7%

-39.8

-146.5%

-17.9

-279%

-104.3

-496.2%

-28.9

-844.2%

-16.1

-242.2%

10

285.8%

26.3

455.9%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

-1.3

-359.4%

-1.5

51.2%

-1.5

-148.4%

0.6

N/A

0.5

N/A

-3

N/A

3.1

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

2.9

110%

-38.3

-192.4%

-16.4

-337.9%

-104.9

-498.6%

-29.4

-857%

-13.1

-215.4%

6.9

165.9%

26.3

455.9%

EPS Quý

91

105.7%

-2,105

-181.8%

-900

-338.1%

-5,728

-496.1%

-1,587

-845.1%

-747

-225.1%

378

166.2%

1,446

456.1%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699 - 0983.267.857

Điều khoản và chính sách sử dụng

Liên kết Viva24Hcopy link
Quét mã QR để tải App Tài chính - Chứng khoán nhiều người dùng nhất cho điện thoại