menu
24hmoney
Tín hiệu
ACM (UPCOM)

Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường

(A CUONG MINERAL GROUP JOINT STOCK COMPANY)
0.60 -0.10 (-14.29%)

Cập nhật lúc 15:03:06 19/07

KL: 364,300 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2023): Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21

Doanh thu

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Giá vốn hàng bán

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận gộp

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu nhập tài chính

0

198.9%

0

354.6%

0

-52.3%

0

-32.6%

0

-47.1%

0

-7.6%

0

67.3%

0

170.8%

Chi phí tài chính

6.7

-189.4%

2.2

0%

2.2

-2.6%

2.2

0%

2.3

-2.5%

2.2

0%

2.2

2.6%

2.2

0%

Chi phí tiền lãi

2.2

2.5%

2.2

0%

2.2

-2.6%

2.2

0%

2.3

-2.5%

2.2

N/A

2.2

N/A

2.2

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

0.8

-83.7%

0.2

48.3%

0.3

18.4%

0.3

5.9%

0.4

20.6%

0.5

-63.7%

0.3

-33.7%

0.3

20.1%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

-7.4

-173.2%

-2.5

8.5%

-2.5

0%

-2.5

0.7%

-2.7

1.9%

-2.7

-7.4%

-2.5

-0.9%

-2.5

2.8%

Thu nhập khác

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí khác

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

-0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thu nhập khác, ròng

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

-0.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

-7.4

-163.8%

-2.5

8.5%

-2.5

0%

-2.5

0.7%

-2.8

-1.6%

-2.7

-7.4%

-2.5

-74.5%

-2.5

61.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

-7.4

-163.8%

-2.5

8.5%

-2.5

0%

-2.5

0.7%

-2.8

-1.6%

-2.7

-7.4%

-2.5

-74.5%

-2.5

61.5%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

-7.4

-163.8%

-2.5

8.5%

-2.5

0%

-2.5

0.7%

-2.8

-1.6%

-2.7

-7.4%

-2.5

-74.5%

-2.5

61.5%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

-49

-2.1%

-48

2%

N/A

N/A

N/A

N/A

-48

N/A

-49

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả