menu
24hmoney

Bài của Trung Kiên Invest

Pro
VNINDEX TĂNG VỚI THANH KHOẢN THẤP, ĐÂY LÀ ĐIỀU TÍCH CỰC HAY TIÊU CỰC?
REIVEW LẠI CÁC CHỈ SỐ VĨ MÔ ĐANG ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN THỊ TRƯỜNG.
Nhận định các cổ phiếu: DXG, DIG, PDR, HPG, HSG, ANV, IDI, PVD, SSI, SHS, HCM, KBC,
FPT, MWG, DGW...
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

131.00

+1.00 (+0.77%)

Biểu đồ mã FPT

29.10

-0.40 (-1.36%)

Biểu đồ mã HPG
Xem thêm Xem thêm
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ